Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/227

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


222 NOHI)RE BEHGENHUS AMT. Vetlefjorddalen er udsa-t for snesk1—ed (cfr. bind I, pag. 187). Jord(lalsb(ekkm springer ud under Gretten og rinder sydøst- over forbi Jorddal ud i Fjærlandsfjorden. ZlIun(lalsbækkm kommer fra Jostefonn og rinder ligeledes syd- øst1ig ud i fjorden ved pladsen Kraakenes. Bøjab(ekk(1)z er omtalt under de større vasdrag (bind I, pag. 290). BeZ)i“ge(Ialsl)(ekken kommer fra egnen mellem Nystø1seggen og Frudalsbræ op under Sognda1 grændSe og rinder vestover ud i fjorden me1len1 Berge og Bjaastad. Straks ovenfor Bjaastad plads optager den Bjaasta(lbækken, der springer ud af Storevatn mellem Fruda1sbræ og Bjaastadbræ og rinder nordvestover. Romme(lalsbækk(1n kommer ind fra Leikanger og løber sydover øStenom og derpaa vestover søndenom Romhesten ud i fjorden ved Romøren. ](l)íl)272(’(’Z“I)(9)’l, en ubetydelig bæk, der rinder østenom Storhaug langs grændsen mod Leikanger, danner ved sit udløb i Sognefjor- den den maleriske .KE?il2—)?(îfO“9. NedSlagsdistrikter: Del af Langeda1sbækken . . 32.4 km.2 Del af Gaulas vasdrag . . 65.() » Del af Vetlefjordelven . . 70.2 » BØjabæl(keH ....... 150.8 » Indsjøer. Der er 62 indsjøer, som helt eller delvis ligger inden herredet. Samtlige er smaa — De Største er: Ei-9bOZ)2L’(tZl2 . . 1.4 k1n. langt og indtil 1 k1n. bredt. Nystølsvatn . . 2.6 1—— —— 0.3 —- Sk(I;l’‘b’(’(Z(tZ—S’l)(tl?l2 . 1.(3 — — O.4 — Vandene er ikke rige paa fisk; Som regel ligger de nær op under isen og sneen. Elvene og bækkene er ogsaa Som regel fattige paa fiSk; tal- rige foSSer og stup hindrer Ø]“’l’(’ll(37t i at gaa op. I La-ngedalsvaSdraget og Gaula fiskes godt om høsten. I Langedalen gaar Ørreten op til 720 m. o. h., i VikSdalen ca. 63O m. ‘ Om høsten gaar —SZ)“ØØJ’)’(3l?(’72 op i enhver elv og bæk, hvor ei fossefa1dene er for stride. Ørret er omtrent den eneste forekom- mende fisk.