Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/225

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


220 N()HI)BE BEBG1—;NHUS Amt Ho)pedalm er en sideda1 til Bøjadalen, fra hvilken den et stykke ovenfor Fjærlandsfjordens bund skjærer østover søndenom Storhidleren og videre mod nordøst op mellem Steindalsbræen og Svardalsbræen. Den taber sig under navn af Fosse(lal()n om to op mod Hafslo græ11dSe liggende smaavande. Dalen er nedentil temmelig bred Sæter(la1 med Skogbevoksede dalsider, men blir efterhaanden smalere mellem steilere Si(ler. Mellem î,“Z‘Ö og Ve af herredetS samlede areal bedækkes af evig is og s11e. Blandt de 24 større bræer, som JostedalSbræen udsender, naar følgende ind i BaleStrand herred: V(’fZ(1Z)“O*)”(ZZ))’((3(W, .BØ)“(lZ)r2’(E(?)l, Store Sø(pph(2llebr(e(Ø)z og Litl() Supp- Zl(’Zl(’bJ’((3(9)(, som før er omtalt (bind I, pag. lO5 fg.). Af Litl(1 ()pfagsb;—(e()n ligger en liden del i herredet. Skilt fra JostedalSbræen 1igger: Sv(Z1—-Clalsb)“(Ben, St()in(lalsb)“(e()n, þY)’“u(Z(ll8l)I“((?(37l og Bjaasfa(lbræen, samtlige paa herredets østre grændSe. VeStenfor fjorden ligger: La1zgedalsb;“æe)2 og Bjø)“n()br(een. Evig is og Sne. Km.2 Del af JostedalSbræen . . . 86.49 Del af SvardalSbræ .... 5.29 Del af Steinda1sbræ ..... 3.43 Dele af FrudalSbræ og Frudalshesten 2.()8 Del af Bjaastadbræ ...... 2.()8 Gretten ..... 0.88 JorddalSnipa . . 0.78 MelSnipa —... 0.88 Del af Jostefonn. 4.1ð Vatneskrifjeld . . 0.57 B1aaheSten . O.Ö1 Troldbotnnipa . . 0.43 Bjør11ebræen . 3.25 Langedalsbræ . . 5.89 Vindræken. . . 0.73 Del a-f Brattefonn ...... 0.28 Samlet areal af evig is og sne 117.72 Geologi. Gammel granit, gneis, is og Sne er bergarterne i Balestrand herred. Der er smaa terrasser i ESpeda1en og i Fjærlandsdalens bund. I Fjær-1andsfjordens bund skal endnu i mands minde en jagt