Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/224

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


f BAI.ESTRAND HEBHE1). 219 høieste top er T)“odalsegge‘n, 1412 meter høit; den ligger paa grændsen mod Leikanger og falder vestover steilt af mod fjor- den. Ved Faarisbotn, en sidedal til Rommedalen, er TrodalSeggen skilt fra den nordenfor liggende del af fje1det, der som en smal, skarp eg følger grændsen nordover og falder steilt af mod begge de nævnte dalfører. Nordfor Ro„mmeda1en, mellem denne og Lidalen, hæver Sig Romhl-este)2 . Paa grændsen mod Sogndal ligger en række bræer. Først Bjaastadbr(ee)z, der strækker sig nordover mod Bjaastaddalen og løber ud i Bjaastadeggen. Den falder steilt af baade østover mod dalen og vestover mod fjorden. BjaaStadbræen er ved Bjaa-stad- dalen og Fruda1en skilt fra .F)’ltd(tZ8h8‘8l(6)l, tr. p., 1569 meter høi, og Fru(lalsbræen., 1575 meter høi. Frudalsbræen dækker siderne af Tungeeggen mellem Bjaastadda1en og dennes sidedal Bergeda1en. Paa grændsen me1len1 Ba1estrand, Sogndal og Hafslo, ligger Steindalsbr(ee)2, 1632 meter høi, med Ny.Stølseggen, en kransformet række af smaatoppe, paa grændsen mod Sogndal. Mod syd skiller Nystølseggen Steindalsbræen fra Frudalsbræen og mod vest skyder den ned mellem Bergedalen og dens sidedal mod 11ord, Endre(lal(?n. Endredalen skiller mod Vest Nystølseggen fra Skræd- fleld og Endrejj“el(Z. Steindalsbræens nordveStre del gaar ned mod Sauenaase, en brat nut mellem Horpedalen og dens lille sidedal Steindalen. Horpedalens steile skraaninger skiller Steindalsbræen fra den nordenfor liggende større Sz)aþ“(lalsb)“æ paa Hafslo grændse. I nord skilles Svardalsbræen ved Supphelledalen fra Lit1e Supphellebræ og 0ptagshaugene. Paa dens vestre skraaning ligger s1naatoppene Røssennipa, 1638 meter, Stølskre(lnipa, Melskr“e(Tln?))a, Fossenipa og Skarsnipa, under hvilke fjeldet styrter brat ned mod dalen; fra bræens sydvestre ende falder det steilt af mod Horpedalen og Supphel1edalen. Af smaatoppene paa denne ryg er Storhidl(1)“en den nederste. Da1fører her er: Roɔmne(lale)a. Fra gaarden Romøren ved Fjærlandsfjorden gaar den først mod sydøst, bøier saa mod nordøst søndenom Romhesten og videre ind i Leikanger herred, som Rosebotn. Opefter dalen ligger flere sætre. Bergedalen trænger fra Fjærlandsfjorden mellem Bjaastad— og Bergegaarden østover mellem Skredfje1d og Tungeeggen og videre søndenom Nystølseggen, idet den paa det sidste stykke bøier sydøStlig op om SkarVatn nær Sogndal grændse. Paa søndre side er sideda1en Bjaastad(lale)z, der mod sydøst skjæ- rer op n1el1em Tungeeggen og Bjaastadeggen og taber sig om Vetle- og Storevøtn henimod grændsen mod Sognda1. Begge er sæterdale.

t—  .