Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/218

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I.E1HANG1“:H HE1mE1). 213 hvor den ved Nys()t —S(8Z())’ støder paa den netop omtalte Vei fra Bjørgum. Fra Ta“ett()teig ved bygdevei fører kløvvei til Engen, derfra op Tundalen, saa over fjeldet og ned i Jorddalen og ind i l“V()SS(’— sfran(Zen h(æ)“r(1(l. Denne vei gaar langs FresvikelVen forbi sætrene Engen og TH11dal; paa fjeldet fører den over den østlige ende af F reSvik- bræen; derpaa gaar den gjennem Jordda1en langs JorddalSelve11 forbi flere Sætre til gaarden Jorddalen. Mægtige fjelde er Nonhauge11 paa østre og E11gefjeld paa Vestre Side. Til disse fjelde knytter Sig mange sagn om gygrer, som har udført kaphopning tvers over da1en. «Gygraholi» og «StoreStein» er mærker efter denne kaphopning. — Fra sæteren Engen har man ved en liden afstikker fra veien let adgang til HzclCl“rejbsse)a, bag hvilken man Ser Hl(Z(Y]’(’b)’(I3é)l, ved hvis nordlige ende ligger den mærkelige Hz(l(Zrekirke, en høi, pyramideformig fjeldtop, Som tegner sig vakkert mod den Skin11ende bræ. Fra Indre F]’Ø72)l2’í)ljj(’7l fører sti til ÄV(t1’L’(’ s(et())—; her støder den sammen med sti fra Sa.gen, hvorpaa den fører ind i Aurland og ned i Kolar(ælv()ns (ZaZfl))—e. Fra Røisz(m Ved bygdeVei fører sti opigjennem Henjumdalen til Nysæter og videre i 11ordøstlig retning ind i Sogndal herred til Hyllekv(—. Fra RØ7“—9l())l“ fører ogsaa en sti i nordVestlig retning Over fjeldet til N ysæter, opigjennem Grindedalen og ind i Bal(2—snu-(m(l heri-(ffd. Afstanden fra SkydSstationen H(m()h(mg i Leikanger er til: Ti1vands. Betales for. SOg)2(Z(tZS]Ï)“(8)’P)l i Leikanger. . 22 22 i4mle i Kaupanger . . . 29 29 L(er(lalsøx“()“)2 i Lærdal . . . 42“ 42 AuW—landsv(mg(W i Aurla-nd . . 39 39 .4a-r(Z(1lst(mgm i Aardal . . 56 56 Balholm i Tjug11m . . 15 lå ViksørP)2 i Vik . . . 2O 2O iM2()2(lal i Fjærla11d . . .... 37 37 Leika.nger herred er delt i 7 skolekredse med 509 under- viSningSberettigede børn, 6 lærere, l lærerinde. (1895.) Den ved skatteligningen i 1894 antagne formue udgjorde 1911525 kr.; den udlignede herre(lsskat 7228 kr.