Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/217

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


2l2 NOBDRE BERGENHI’S AMT. Den gamle kirke nævnes første gang ved 1323 og ca. 136O. Kirken var enskibet og aflang firkantet (uden lavere og sma1ere kor) og koret saaledes under samme tag som skibet. Kirken blev nedtaget 1866, og den nye kirke paa stedet indviedes den 12te december 1866. Rin(limr kirk(ja i Fe()Jja(lali, ogsaa kaldet Fe()ja kirkja, er Rinde (Feios) annekskirkes gamle navn. Egen præst er nævnt. Heí;2yɔZaj(c k1irZ—î7’a laa paa Henjun1 i Leikanger sogn. Den er nedtaget 1544. I «Berge11s Ka1vskind» bemærkes, at præsten paa NjøS tog landskyld af kirkens gods; altsaa har han vel be- tjent den. ÂÏj(í-G—S’ kirkja laa paa Njøs i Leikanger sogn, er nævnt i pavel. nuntiers dagbog S. 134. Egen præst er nævnt. Den stod paa Njøs i Leikanger Sogn; østre bryst stod endm1 tilbage af muren efter Kraft, IV, 79O, jfr. N. Fornl. 468. H(tllllt(lɔ”—S ki“)“kja stod paa Ha1nre i Leikanger sogn. Præste- gaard er nævnt (efter Kraft Indre Hamre). Tomten sees efter kirken ((efter Kraft, IV, 790). Rodelagte kjøreveie. Fra gaarden Osen fører bygdevei paa Feioselvens vestside og til gaarden ]åjørgum. Længde ca. -G km. Bygdevei fra Baal-ZogsÅ“ogen gaar langs strandsiden til Rinde og derfra opigjennem dalen paa FeioselvenS østside til Grimledal. Længde ca. 9 kmV. Disse to veie er straks ovenfor Osen forbundet ved bro og veiarme. Bygdevei gaar fra Fr-esvik paa elvens øStside til Bredli; her gaar veien over paa Vestsiden og fører til Tretteteig. Længde ca. ét k-m. Bygdevei fra El“lg8—9(8Zé*)” østover langs strandsiden til Hermans- “tZ’(F3V’k,’ her bøier den op til Gje1—de og saa sydover over Henju1n, til den kommer ned paa veien igjen ved Hallan(l, et Stykke østenfor kirken (Leikanger kirke). Længde Z().5 km. Ved Gjerne tager rode1agt vei af til K?)aalc)2. Længde O.6 km. Ved Gj.Pll’d8 tager rodelagt vei af til Njøs. Længde ().5 km. Den samlede længde af herredets rodela-gte bygdeveie er Saaledes .27’.6 km. Ri(leveie (fodstier). Kløvveie, der forbinder dette herred med naboherrederne, er: Fra Bj.øfl”‘(jl(lIl— ved bygdevei fører kløvvei over S1ettemo sæter ind i Ba1eSt1’a11(1 l1erred, hvor den deler sig, idet en arm fører til V(mg-Snes og en arm ind i Vik heri-(?(l. Fra Bj(7J’gZ[)ll fører kløvvei over Nysæter og ind i Vik herred,