Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/215

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


2 l0 NORDRE BERGENHUS AMT. Fedje F6ð)“á“)“. Tjøn 2)“örn, ]ZjaZmir (flt Drege Dregar (flt.). Dale Dalr. Lunde Lundr. Sætre Setrar (flt.). Helland Helliland. Aafet jit. Bergeim Bergeimr. Stj ernegj erd S(jörnuger()i .? Berdal Berudalr. Haaum i Háum? O l d f u n d: Stenalder . . Broncea-1der . . . Ældre jernalder Yngre jernalder Sum 17 Paa Rinde i Feios er fundet 2 kiler eller meisler af basalt. I Feios er desuden fundet en Stenøkse med l1ul. Fra ældre jernalder kan nævnes fund fra Hølse)?g og Ha-1m“e. Fra yngre jernalder er et rigt fund fra Berdal; desuden kan mærkes fund fra samme tid fra Fedje og 2N)“øs. Bautastene skal findeS paa Hamre og Hus()bø. Ved HuSebø i Leikanger Staar i henved 2O meters høide over havet en 7.5 meter høi bautasten af grovkornet feldspatrig gneis, næsten en øiegneis. Den kaldes af beboerne «Ivar Eldas stein», idet de sætter stenen i forbindelse med den i slaget ved Fimreite faldne Ivar Elda. Stedet, hvor den sta1ar, kaldes Bal- dersha-ge, og en bæk i nærheden kaldes Baldersgrov. En ha-utasten staar paa Hamre, men er ikke halvt saa Stor, og ved a-mtmandSgaarden staar en Sten. En af gravhauge11e i Leikanger kaldes Vetal1augen. Bautastene har staaet paa Nybø, paa Henjum og paa Hanehaug. Sagnet om Fridthjov er stedfæstet i Leikange1— og Balestrand og bør derfor kanske omtales her, da det ikke hører hjemme under hiStorie. Fridthjovs saga er en gammel islandsk Saga eller rettere en ridderroman. Hovedpersonerne er den sognske herseSøn Fridt- hjov (ordret: Fredtyv) den frøkne (ɔ: tapre) og Ingibjørg, kong Beles datter.