Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/214

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.E1KANGEH HEBRE1). 209 ZN(jøs (5.17). Møs (6.84) med 3 husmandspladse. Mas (7.27) med 2 husmandspladse. Møs (7.48). Møs, 2 dele (6.52), har l hus- mandsplads. I FresVik: Skau, skrives almindelig Skoug (7.89) med l husmandspIads. Bøtun (7.31) med 2 husmandSpladSe. I Rinde (Fei0S): Baarlog, skrives almindelig .B()7’(ZZ(tltg, indre med en del af S’trømsnes (8.49) med 1 huSmandSplads. Baaɔ“log, indre (7.ö0) med 1 huSmandsplads. Baa)“log, ytre (7.56) med 1 husmandSplads.. Baarlog, ytre, med en del af Strø“msnes (6.32) med 1 husmands- plads. Fedg“e (8.:37) har 2 huSmandSpladse. Fedje (7.54) med l husmandspladS. Fed;je (7.56) med l husmandsplads. Tjøn (7.()8)— Drege (5.63) med I huSmandsplads. Drege (7.8O). Dale (9.95) med 1 huSma11dspladS. Lande (6.33). S68ZT’6 (6.84). Smi(b“e (6.96) med I husmandsp1ads. .4ajet (7.8O) med l husmandsp1adS. .4afet (;5.05). .4a(f(et (—5.08). Bergeim, skrives almindelig B).6“l”(jZ(“lll, Bjørga1m (7.98). SF§jernegjerd, skrives almindelig Sfengj()rde (9.87). Be1“(lal (8.00). Berdal (7.18) med 1 husmandSpladS. Ber(lal og;1(ifet (5.50) med l huSma11dSplads. Matriku1skyld mellem-“—3 og 5 skyldmark har 3l gaa-rde. I 66 brug har matrikulSkyld mellem 1 og 3 kulskyld under l skyldmark har 89 brug. Gamle navne paa gaarde Grl Leikanger Leikva)2gi1)‘“. Grinde G7’l.)l(Z. Huke i HúWki. FoSse For-S. Eggum E(;gja)“ (flt.). Hamre, ytre Hamar-)”. HuSebø Húsabær. Freke1and Frekalan(l. Halland Hallala)z(l. Henjum Ifeiny)?jar (flt.). Røisum Røysar (flt.). C Kvaalen Hv(ílli)m-. Njøs M“ös. H0lum H(ílar (flt.). Grunde1and Grundalan(l. Skau Skau.f BØtun B(Br, BæjarF‘ún. Hove H(gfZ Baarlog, indre Bør-()lár (flt.). 14 —— Nordre Bergenhus amt II mark, og matri-