Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/212

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


LEIKANGER HEBBE1). 207 Gjennemsnitsværdien af skyldmarken 1894—1898 var kr. 1612.00, i ]895—1899 kr. 162l.OO, efter statiStikens bereg- ninger. Efter sorenskriverens opgave over Solgte faste eiendomme i Leikanger i 1895, ialt 16 salg, er Sky1dmarken gjennemsnitlig betalt med kr. 1232.0(). Opgaverne over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 189l. Leikanger præstegaard har en skyld af mark 8.8:3. Gaarden har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Efter sognepræstens skematiske opgaver af 1891 hidsæt- tes følgende oplysninger om gaardens fladeindhold m. v.: T Hovedbruget. Dette har 12 ha. indmark, 2O ha. udmark og 3O ha. Skog. Denne, der bestaar af birk og Or, er ikke tilstrækkelig til gaa-rdenS behov af brænde, gjærdefang og hus- tømmer. Besætni11g: l hest, 12 kjør og 20 faar. Gjennemsnitlig av1ing: 2O tønder byg, 40 a 5() tønder poteter. To hz(.S“ma)Zd.Spla(l.s-(? med indmark 1 ha., u(lmark 2 ha., samlet besætning: 3 kjør, 14 faar og samlet gjennemsnitlig avling: 3 a 4 tdr. korn og 20 a 25 tdr. poteter. Herredets største gaard er Frø)míngen, ytre i FresVik af Skyld 67.36 mark med 7 husmandsp1adse. Samlet husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 17 storfæ, 26 faar, 87 gjeter, 2 Svin og 12 høns. Samlet udsæd i 189O var: 0.4O l1l. byg, 4 hl. byg til gi-ønfoder, O.3O hl. havre til grønfoder og 38 hl. poteter. Til kjøkkenhave- vækSter l ar. Der hører til gaarden stor skog. Matriku1skyld mellem 10 og 20 skyldmark har følgende 9 ga-arde: I Leikanger sogn: Bygden kaldes Systrand (SyStrond). S‘uppeim, skrives almindelig Supham1mer, af Skyld 16.95 111ark og har 5 husmandspladSe. Samlet husdyrhold i 1891 Va-r: 4 heste, 58 storfæ, 119 faar, 3 gjeter, 6 Svin og 19 høns. Samlet udsæd i ]89O var: l2.2() hl. byg, 0.60 hl. ha-vre og hl. poteter. .Hamre, ytre, af skyld 11.06 n1ark, har 1 l1llSII1aI1(lSPla(1S. Samlet husdyrhold i 1891 var: 3 heste, 22 storfæ, 46 faar og 3 svin. Samlet udsæd i 189O var-: O.2 hl. rug, 7.ö hl. byg og 15.4 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækster anvendtes 2 ar. Ham-)“e, ind)“e, af skyld 11.52 mark. Samlet husdyrhold i 1891 var: 5 heste, 23 storfæ, 41 faar og 2 svin. Samlet udsæd i 1890 var: 7 hl. byg og 8.4 hl. poteter. Til kjøkkenhaveVækSter- anvendtes l ar. Husebø, af skyld 1O.46 mark, har 1 husmandsp1ads. Samlet husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 19 storfæ, 55 faar og 2 svin-