Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/210

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.E1KANG1—;B HERHE1). 205 Der sælges heste og hornkvæg. ’ Større m yrer, som er skikkede for dyrkning, findes ikke i herredet. I herredet er der torvmyrer, særlig paa den til Fresvik hørende fÍjeldsæter Jorddalen, hvor de benyttes under opholdet paa sæteren. Zl[ulemyren og Langemyren ligger begge paa Fresvikaasen, og Vaalemyrene omkring vandet af samme navn. Multemyrer findes enkelte steder paa fjeldene; men multer har ikke været gjenstand for Salg i nogen større udStrækning. Skogen er ikke saa 1iden, 68 km.2, hvoraf 42 km.2 furu- skog og 26 km.2 løvskog af birk, hasSel, asp, eg, heg, alm, lind, aSk og or. Furuskog findes i Fresvik. Skogen er væksterlig og bestaar mest af furu, birk og or; andre træer kan ikke siges at være skogdannende, uagtet her findes mange Sorter løvtræer og paa et enkelt sted i Fresvik nogle vildt voksende graner. Blom omtaler fra Leikanger præstegaards have i Sogn et valnødtræ, stort som en skibseg. Ved gaarden Halland staar en bekjendt eg. De bedste skoggaarde i herredet er: Frønningen, Bøtun, Skau, Baarlog, Haaum og Suppeim. Herredets meste furuskog er i Frønningen. Af fiske og havdyr, Som fiSkes ved kysten, er: torsk, sei, brosme, 1ange, hyse, hvitting og brisling. g Not, 1ine og haandsnøre er de sedvanlige redskabe1—. Hjemmefisket er ikke af vigtighed, naar undtages bris- lingfisket. Udbyttet af fiskerierne i Leikanger er omtalt under Balestrand herred. Ved Leikanger præstegaard er et hellebru d, hvori ar- beides lidt vaar og høst. I 1895 er brudt af 2 mand i 2“0 uger 120 kvadratfavne heller til en værdi af ca. 60O kr. Ogsaa i Feios er brudt heller. Jernanvisninger skal forekomme i Frønningen. Jernholdige kilder eller opkommer angives at forekomme i Fresvikdalen. Ved udgangen af 1895 var her 8 personer, som drev land- handel efter bevilling eller handelsbrev; de vigtigste handels-

——