Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/208

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I.E1KANGEH HERHE1). 203 Km.Z—’ Del af Gu1setda1selven (Feioselven) . 61.8 FreSvikelVen ........ 64.6 Del af 0friddalselVen . . 5.8 Del af Jordda1se1ven. . 31.6 Del af Kolare1ven. . . 4.4 Del af Sognda1selven . . . . 3.2 1ndsj øer. Der er ialt 47 indsjøer, der samtlige er smaa. De fleste af dem ligger Vistnok for høit og for nær sneen, til at fisken kan triVeS i dem. Fjær1andsetvatn, der angiVes at have 365 holmer, ansees for at være det fiskerigeSte. Hærlandsetvatn er ogsaa det største; det er 2 km. langt og indtil ca. 1 km. bredt. Store Trastevatn er 1.6 km. langt og indtil ca. 0.7 km. bredt. Area1 i km.2 H. o. h. l m. Fjærlandsetvatn . . O.9 Trastevatn . . . 0.8 2 MyrdalSvatn. . . 0.2 Del af BræVatn . . 0.3 Fei0svatn . . . O.1 42 smaavande ....... 0.9 426 (Vaalevatn) Samlet areal af ferskvand 3.2 Herredet har ikke meget fiSkerige elVe eller vande. Fresvikelv er maaske den rigeste paa sjøørret. I elvene er der sjøørret og fjeldørret. Kyst. Herredet gjennemskjæres fra vest mod øst i en ud- strækning af ca. 34.5 km. af Sogne)yorden. Paa dens sydside gaar Aurlands)ýord sydover ind i Aurland: af denne falder ca. 7 km. i Leikanger. Fresvikbugten paa Sognefjordens sydside er en stor og tem- melig bred bugt. Jordbunden er for det meste god, men ikke dyb. En del af herredet har en for vegetationen gunstig beliggenhed paa Sognefjordens nordSide. I det egentlige Leikanger hovedSogn er frugtavlen af Vigtighed. HoVedsognet paa Sognefjordens nordre side har en sterkt