Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/207

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


202 NORDRE BERGENHUS AMT. Rommedalsbækken strømmer gjennem Røsebotn under Gun- vorbræens vestlige afheld og rinder vestover ind i Ba1e- strand. Henjumdalselven kommer fra store Trastevatn østfor Gunvor- bræen og rinder sydover ud i Sognefjorden Den driver sag— og møl1ebrug. Fra Vestsiden modtager den til1øb gjennem Friksdalen, fra ØSl3Slde11 fra Fjærlandsetvatn. Øfstedalselven (i Sogndal) har en af sine kilder her, idet Furu- setgrovi springer ud i egnen mellem Skaareggen og Dyrhovden og rinder sydøstoVer ind i Sogndal. E1ve paa sydsiden af Sognefjorden er i Leikanger Feioselven eller Gulsetdalsbækken, der kommer ind fra Vik herred og løber i en mod øst vendende bue nordover østenom Rambæren til gaarden Tjøn, hvorfra den tager ret mod nord ud i Sognefjorden straks vestfor Feios kirke. Fra Vestsiden modtager den tilløb af Aajietelven, der springer ud nær Vik grændSe og løber langs Rambræens nordre skraaning i nordøstlig retning ud i Feioselven ligeoverfor gaarden Tjøn. Fresvikelven dannes ved sammenløbet af He(je(lalselven, som kommer fra fjeldegnen nordf0r Fresvikbræen og rinder først mod sydøst og saa østover til pladsen Engen, hvor den forener sig med Tzmdalselve1z, der fra Fresvikbræens søndre del rinder øst— og nordover. Det samlede vaSdrag gaar under navn af Fresvikelven nordøStover 11d i Fresvikbugten. Elven gjør i flomtiden skade ved a-t undergrave det ti1liggende jordsmon. I elven er endel ørret og smaalaks. Jord(lalselven, bielv til NereimSelven, er før omtalt (bind I, pag. 268). SeØedalsel-een kommer fra det paa grændsen mod Vik liggende Brævatn sydom Fresvikbræen og løber gjennem nævnte vand vestover ind i Vik. Den er bielv til Ofriddalselv. Sagelven kommen fra Langemyrsvatn nær Lærdal grændse og gaar i flere krumninger nordveStover ud i Sognefjorden ved Sagen, et stykke østenfor ytre Frønningen. Den driver flere sagbrug, som Aassagen, Nysagen og Sagen. Fossefald eller større stryk i herredet er: Huldrejbssen i Fres- vikda-len, Henjumsjössen i Henjumdalselven samt K1)innefo.s-sen i Kvinneelven. Nedslagsdistrikter. Km.2 Grindeda1Sbækken .... . 4 l .8 Del af Henjumdalselven . . 58.6 Del af Øfsteda1selven . . 5.4