Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/206

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


LE1KANGER HE1mE1). 201 Dette plateau, falder steilt af mod begge fjorde lige i Sjøkauten; langs skraaningen er flere toppe, som Z4asholfen nordøstligst om Sognefjorden, Holm ytterst paa neset mellem denne og Aur- landSfjorden og langs denne sidste fjord fra nord mod syd Tronhelleruni, Hagehaug, Hal“farhaug, lidt længere inde Aaspehaug og endelig den betydeligere ZV()7th(lltg, 844 meter. Sagelvens dalføre gaar fra Sognefjorden ved Sagen noget østenfor ytre F’rønningen sydover og oppe paa plateauet i et par krumninger østover og derpaa under navn af Bleielve)Zs dalføre sydøstover op under Bleiens søndre sl(raaning, hvor den om Langemyrsvatn ender i Storebotn. Det er et temmelig langt dal- føre, bebygget med nogle p1adse. H e r r e d e t s ø e r —— 18 i tal1et — er ferskvandsøer. Evig is Og sne. Km.2 Del af Gunvorbræ 0.09 Del af MyrdalSbræ 6.09 Del af Bleifjeld . . O.6() Laughuggeskav1 . . 1.00 Del af Fresvikbræ . . 15.90 Del af Tverbotnnut ...... 1.31 Sam1et areal af evig is og sne 24.99 De inden herredet forekommende bræer G“lM’l‘l)OT’b7’(8, Myr- (lalsbræ, Bleien, Laughuggeskavl FT’68víkbl)’(8 og Tverbotn-nut er før nævnte. Geologi. I den del af Leikanger herred, som ligger paa sydsiden af Sognefj0rden, er der fortrinsvis gabbro i Fresvik sOgn. Lidt høifjeldskvarts er der saavel paa sydsiden Som paa nordsiden. I Selve Leikanger staar skifer, og nordligt i herredet er der gneis og granit. Ved FresVik er der terrasser, mindst 4 trin, hvoraf det øverste har en heldende overflade. TerraSsen ved F1ate ligger paa 121 meter O. h.; der er lavere trin paa 45 og 16 meter O. h. E1ve i Leikanger paa nordsiden af Sognefjorden er Kumme- elven, et kort vasdrag, der løber sydover langs grændsen mod Balestrand, og som styrter ud i Sognefjorden gjennem den male- riske Kvinnej’os. Grindedalsbækken springer ud i fjeldegnen vestenfor Gunvor- bræen og løber næsten lige sydover ud i Sognefjorden mellem Grinde og Huke.