Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/205

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


20O NOm)RE BEB(;ENHUS AMT. mellem LaughuggeSkavl og Nonhaug og videre vestover 11ordenom Langfje1d op om det lille Vasosvatn. Fresvikdalen er aaben og bred, med steile fjeldSider. Dalen er veldyrket og tæt befolket. Heljedalen og Tundalen er Smalere sæterdale. I fjeldet østen— og søndenfor Fresvikdalen og Tundalen gaar op en sidedal af FreSvikdalen, Skarselvens dalføre, og nordlig for denne følger den langstrakte Fresvikaas, paa hvis ryg ligger Mz(1leɔ2 i nord og

lIiddagshauge)2 i vest. Langs Aurlandsfjorden er et par dyrkede

strækninger; østligSt paa Aurland grændse ligger brat mod fjor- den L(eg(l(îZjel(l. Paa søndre side af Skarselvens dalføre, mellem dette og Tundalen, ligger Nonhaug; i sydvest skilt ved et skar fra Hande- (lalsholte1z. En smal, lang ryg, Langjjeld gaar østover langs Aur- land grændse mellem Tundalen og Handedalen. Begge sider af Jorddalens øvre del hører til Leikanger. Jorddalen adskiller TC8l’b()l“)l;Z)“(8Z(Z6Z i øst fra Blaafjeldet, Læg- dene og Vas(lalsknauserne i vest. Tc:erbotnjjel(]et eller Smørbotmzut, tr. p., 1622 meter høit, lig- ger paa A1lrla11(1 grændse, i nord ved StyCesdalen skilt fra Lang- fjeldets vestre del. Den vestre skraaning (leles af Smørbotn; sydover forgrener fjeldet sig, vestligst og bredest er Kolse1Weld i Leikanger langs grændSen. Paa Jorddalens veStside gaar Stenbotn ind over Vik grændse og adskiller Vasdalsknauserne og L(eg(Zem) i nord fra Blaafjeld i syd. Blaa)jeldet, 1506 meter høit, falder med sin østlige skraaning inden herredet. Jorddalen gaar ind fra grændsen mod Aurland og Vossevangen herreder og følger paa et kort Stykke grændsen mod sidstnævnte vestover, bøier saa nordover lige op under FresVikbræen. Dette er en trang sæterdal. Den paa Sognefjordens sydside og Aur1andS— fjordens østside liggende del af Leikanger naar i Bleien paa Lærdal grændse op i l694 meter. Det høieste punkt, falder indenfor Lærdal Fra bræen sænker fjeldet Sig nordover i en steil skraaning lige i Sognefjorden. Vestover er ogsaa den første Styrtning brat; i syd falder fjeldet af mod Langemyrsvatn i Storebotn. Det nordre afheld af Graana-afse i Aurla11d kommer ind i Leikanger med flere toppe, som Bjørn())z paa Lærdal grændse og St-arthovd i sammenstødet mellem Lærdal og Aurland. Paa Aurland grændse ligger Dørmaasnaase. „ Et lavere plateau, skogbevokset, myrlændt og bebygget med fjeldgaarde og sætre ligger i høiden over og omkring Sagelven. Z—:;—:;1xỲ