Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/204

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestLEIKANGER HEHm1:1). 199 Den paa Sognefjordens sydside, vestenfor Aurlandsfjorden liggen de del af herredet er ogsaa et temmelig vildt land, Som paa grændsen mod Vik naar op i FreSvikbræens is— og snemasser, l569 m. O. h. Af denne bræ ligger den største del i Leikanger herred, over Gulsetdalen, Heljedalen, Tundalen og Jorddalen. Ovenpaa er bræen flad, mod de nævnte dalfører er der jøk1er paa de steile skraaninger over dalbunden; længst ned naar bræen mod Gulsetdalens øvre del, hvor nøgent fjeld og sne vekselvis danner skraaningen langt ned mod dalen. Mellem Heljedalen og Tundalen ligger HeØedalseggen, der sænker sig nordøStlig mod Heljedalen. Huldabækkens brede botn skiller den fra Laughuggeskavlen, der ved en smal og nøgen fjeld- stribe i vest er skilt fra Fresvikbræen. Vestfor Gu1setdalen eller FeioSelvens dalføre ligger Ram- b(erens kolos, tildels Snedækket, 1600 meter høi, paa Vik grændse. Rambæren sænker sig steilt ned mellem Gulsetda-len og dennes Sidedal Aafetelvens dalføre. Gulset(lal(m eller Feiosel‘::e)zs (laljøre gaar fra den lille bugt af Sognefjorden vestenfor Feios kirke ret i syd til gaarden Tjø11, herfra noget østover til gaarden Dale, saa paany sydover mellem Rambæren og Fresvikbræen ind over Vik grændse. Det er en s1na1 dal, i sin nedre del dyrket og bebygget op mod pladsen Lyngen; herfra bliver dalen trang kun med en enkelt Sæter. l4aj“etelvens s-i(ledal gaar paa vestsiden ligeoverfor gaarden Tjøn sydvestover som Rambærens nordre begrændsning op mod Vik grændse. Den er i sin nedre del bebygget, længere oppe derimod ubeboet. Mellem Sognefjorden, Gulsetdalen og Fresvikelvens dalføre med dennes sidedal Heljedalen ligger nordligst den 1255 meter høie Viaseth()vd eller HestejÎjeld, med herlig udsigt, og i syd ved et Skar skilt fra Vikdalsjî3eld, som er delt ved skar; i syd ligger det høiere Via)jeld; Vikdalen skiller Viafjeld fra Vikdalsfjeldet. Høifjeldet her fører forskjellige navne som HeØedalsJîjeld langs Heljedalen, Engajjeld langs Fresvikdalen og Hovsj)“eld mellem denne, fjorden og Tufteelvens da1føre. Nordlig for Viasethovden ligger mod fjorden Dregehov(len, Nonshaug, 844 meter, og Ravnebjerg. Langs Sognefjorden er mod nord en smal, bebygget strimmel; mod øst gaar fjeldet derimod lige i sjøen. Fresvikelvens dalføre gaar fra bunden af Fresvikbugten syd- over, saa mere og mere vestover og deler sig ved pladsen Engen iHeUedale)2, der fortsætter ihoveddalens retning ind mellem Heljedalsfjeld og Heljedalseggen, og TZm(lale)z, som gaar sydover C å — —