Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/202

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.E1KANGEB HERHE1). 197 Herredet bestaar af: Fastlan1d og nogle ubetydelige Øer i ferskvand. Den paa Sognefjordens nordside liggende del af halvøen mellem Fjærlandsfjorden og Sogndals- fjorden er for største delen steilt og vildt fjeld, tildels med evig is og sne, men har ved fjorden en frugtbar og veldyrket strand, S‘yrstran(l eller Systran(Z. Der er to længere fra fjorden i nordlig retning opgaaende smale dalfører med flere mindre sidedale. Paa SOgndal grændse ligger Gzmvorbr(—een med tre toppe langs grændsen, den vestligste ca. 1569 m. høi, den østligste Synevad-skjær naar 1506 m. Paa vest— og sydsi(le11 er en række af botner. Paa bræens vestre side er RØ—S6bOt)l“, den øvre del af Rom1ne- dalen, som fra Balestrand gaar østover opunder bræen. Paa sydsiden ligger lZuggebot“)z og Røsebot)2, sidedale til Friks- dalen. Gunvorbræens søndre afheld kaldes Myi“dal-sbræ. En steil, skarp eg gaar ned me1len1 den øvre del af Grin- dedalsgrovi og Vuggeb0tn; paa Vestsiden ligger botner eller (lale: Svindal, Nystølda1en og Dalsæterens dal. Eggen gaar mod syd over i en bredere ryg, der sænker sig ned mod sammenstø(let mellem Friksdalen og Henjumda1en. Østenfor ligger Vuggehesfen, Sko-vls(1t]ffel(l og Faarenaa-S“i, som er mere afrundede. Paa østsiden begrændses bræen af den over Sogndal grændse gaaende store TraStedal. Vestenfor Grindedalen er paa Balestra11d grændse en række toppe, skilte ved større eller mindre skar. Nordligst langs grændsen er en smal eg som sænker sig nordover mod Røseb0tn og sydover mod Faarisbotn. Lidt læn- gere sydvest paa grændsen ligger Ti-odalseggen, 1381 m. høi, en temmelig steil top; længer syd følger BlaajjelCl med steilt fa1d, saavel vestover mod Kvinnedalen som sydover, i øst gaar det over i den langs Grindedalsgrovi løbende fælles fjeldskraaning. I syd er det ved et temmelig dybt skar skilt fra det 957 m. høie Mælen, søndenfor hvilket der atter er en liden top længere nede paa skraaningon. Mod fjorden er steilt fald ligesom mod Grindeda1sgrovi. Kun i den nederste del af Grindedalsgrovi er der noget dyrket 1and. Langs Balestrand grændse gaar Kvinnedalen nordover fra Sognefjorden. Det er en steil, liden sæterda1. G1)“indedalen gaar fra Sognefjorden ved Haugtun gaard nord- over lige op mod Gunvorbræens vestre skraaning. Dette trange dalføre har nogle mindre sideda1e, der alle er korte. Der er nogle sætre i dalen. —