Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/201

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


196 NORDRE B1—:RGENHUS AMT. Til1andS. Ti1vands. Beta1es for. ‘4urlandsvangen i Aurland . —— 30 30 Hanehaug i Leikanger . . —— 43 43 Aurland herred er delt i 11 Skolekredse med 374 under- Visningsberettigede børn, 7 lærere, 1 lærerinde. (1895.) Den Ved Skatteligningen i 1894 antagne f o r m u e udgjorde 1 841 15O kr.; den udlignede herredSskat 10 448 kr. l.eika1—uger heri-ed. Leik(mge)“ herred (465.1§3 km.2, i 1891 2513 indbyggere, i 19O0 2 552 indbyggere) indbefatter Leikanger hoVedsogn og Føres- vik og Feios (Rin(le) annekser. Herredet.udgjør en del a-f Leikang(1r le11sn1andsdisfrikt og et thi11glag. Herredets gamle navn var Leikvangir. Be1iggenhed. Leikanger herred ligger i den midtre del af fogderiet paa begge Sider af Sognefjorden og deles derhos ved Aur1andsfjorden, og til herredet hører et stykke af Sognefjor- dens nordside ved Tingestad. Herredet er saaledes fordelt: to dele paa fjordens nordside, skilte ved Sogndals herred og Sogn- dalsfjorden, og to dele paa sydsiden, skilte ved Aurlandsfjorden. L e i k a n g e r l1 o v e d k i r k e i herredetS nordlige del ligger under nordlig bredde 6lÏ’ l1‘ 11“ og under længde vest for Kri- stiania 30 54‘ 1O.9“. Herredets udstrækning i nord og syd er 40.7 km. og i øst og vest 30.5 km. Leikanger herred omgives af Vik, Balesfra)2(l, Sogndal, Lærdal, Aurland og Vossestr(mde)2“ herreder. Af heredets samlede areal 465.1 km.2 er: Fa-stland . . 464.9 km.2 Øer: 18 smaaøer i Fjærlandsetvatn . . “O.2 km.2