Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/194

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AURLAND HEHHED. 189 I Vangen Sogn: Aurland præstegaard, hvis oprindelige navn er Vangen, har, efter at være redueeret i henhold til lov af 19de juni l882, en skyld af mark 11.02 (tidligere mark l8.73) Og følgende arealer: l11dmark, dyrket . . . 9.846 ha. Do. udyrket. . . l3.658 » Tun og have . . O.610 » 24.114 ha. Udmark . . . 39.964 » 64.078 ha. heri indbefattet 4 husmandSp1adse. Den reducerede gaard er paaregnet at kunne føde en besæt- ning paa 3 heste, 1O kjør og tilsvarende antal smaafæ. Præstegaarden har fiskeret i Aurlandse1ven. Denne ret er bort1eiet for 4 aar fra 1ste januar 190O mod en aarlig afgift af 2000 kr. Gaarden ligger slig, at ager og eng let kan vandes. Sam1et husdyrhold i 1891 var: 5 heste, 35 storfæ, 8O faar, 2 gjeter, 3 svin, 55 høns. Samlet udsæd i 1890 var: 13.72 hl. byg, 0.69 hl. havre, 2.08 hl. havre til grønfoder, 1.90 hl. erter, 52.73 hl poteter. Til kjøkkenhavevækster anvendtes 2 ar. Terum med Vatland, af skyld 10.71 mark, har 1 hus1nands- plads. Sam1et husdyrhold i 1891 var: l hest. 17 storfæ, 36 faar, 3 gjeter, 2 Svin. Samlet udsæd i 189O var: 7 hl. rug, O.8O hl. erter, 13.19 hl. poteter. ()nstad, skrives alm. ()hnsfa(l og kaldes ogsaa endnu med det ældre navn Svulf, skylder 11.78 mark og har 2 husmandspladse. Samlet husdyrhold i 1891 var: 4 heste, 22 storfæ, 43 faar, 2 gjeter, 2 svin, 5OO rensdyr-, 43 høns. Samlet udsædi l890 var: 5.50 hl. byg, 6.4O hl. havre til grønfoder, O.50 hl. erter, 39 hl. poteter, 50 kg. græSfrø. Til kjøkkenhaVevækster anvendtes— 1 ar. I F1aam Sogn: Fretfeim med en halvdel af Aarøie)ze skylder 13.28 mark og har 2 husmandspladse. Samlet husdyrhold i 1891 var: 3 heste, 32 storfæ, 33 faar-, 114 gjeter, 6 svin, 38 høns. Samlet udsæd i 1890 var: 7 hl. blandkorn, 3 hl. havre til grønfoder, O.40 hl. erter, 36.5 hl. poteter samt 40 kg. græsfrø. Fretie-im med en halvdel af;4arøiene skylder l3.27 mark Og har 3 husmandspladse. Samlet husdyrholdi 1891 var: 3 heste, 29 storfæ, 27 faar, 110 gjeter, 1l svin, 10 høns. Samlet udsæd