Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/195

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


19O NOBDHE B1—:BGENHUs AMT. i 1891 Var: 11 hl. byg og 56 hl. poteter Samt 40 kg. græsfrø. Fla(1m, 3 dele, tilsammen af skyld 1O.82 mark, har 6 hus- mandspladSe. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 2 heste, 25 storfæ, 52 faar, 8l gjeter, 4 Svin, 4 høns. Samlet udSæd i 1890 Var: 6.6O hl. byg og 38 hl. poteter. Brekke, 2 dele, tilsammen af Skyld 16.ð2 n1ark, har 6 hus- mandspladse. Samlet husdyrh0ld i 1891 Var: 3 heste, 85 storfæ, 33 faar, 181 gjeter, 7 svin, l8 hønS. Samlet udsæd i 1890 Var: 8.5 hl. byg og 56.20 hl. poteter samt 3O kg. græsfrø. Dyrdal i Nereim sogn skylder 10.42 mark, har 3 husmands- p1adSe. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 1 heSt, 11 storfæ, 20 faar, l41 gjeter, 3 svin, 12 høns. Samlet udSæd i 189O Var: 2.78 hl. byg og 26.4O hl. poteter. Følgende gaarde har matrikulskyld mellem 5 og 1O mark: I Vangen: Skjer(lal, 2 dele, af Skyld tilsammen 5.81 mark med l hus- mandSplads. ]Ïy (6.96) med 2 hsmdpl. Høidal (7.87) med 2 hsmdpl. Aa-9, skrives almindelig Aase (5.42). Aas (5.8O). Kva-mine (7.48). Kvamme (5.93). Kvamme (5.74). Vinjum (6.41) med 3 hsmdpl. Vinjzmz med Nes-bo (9.72) med 3 hsmdpl. Skaim, navnet udtales i én stavelse, almindelig skrives ‘Sk((jen, Skaiem, Skahg“em (6.4ö). Skaim, 4 dele (tilSammen 6.03). Øium med dele af Veim og Aur- vikev (7.93). Laen Og Her-eka“—am, litle (8.87) med 4 hsmdpl. Tek- kmm (8.6Ö) med 1 hsmdpl. ()nsta(l (5.81) med 1 hsmdpl. ())2stad (5.64). Aatrenes, almindelig skrives Otternes (7.76) med 2 hsmdpl. .—latrenes, 2 dele (6.Ö2) med 1 hsmdpl. I Flaam: Flaam (7.31) med l hsmdpl. Flaam 2 dele og Sageteigen (9.04) med 1 hsmdpl. Flaam med en del af ]xi (7.7O) med 2 hsmdpl. Ryum (6.07). H()l1((m-, skrives almindelig Hauglum, 2 dele (6.45) med l hsmdpl. Holum (6.24l med 1 hsmdpl. Berekvam (6.19). Vibme, skrives almindelig Vi(lme (7.22) med 2 hsmdpl. Brekke (9.16) med l hsmdpl. I Undredal sogn: (ffn(lre(ilal, skrives almindelig Underdal (7.48) med 4 l1smdp1. U)a(Zre(lal (6.34) med 4 hsmdpl. StyZ?e (5.1I3) med 3 hsmdpl. Hylland (7.21). Hemre (5.61). Gudvangen (5.13) med 1 hsmdpl. Gudvangen, 2 dele (5.18) med 2 hsmdpl. Bakke (6.47). Bakke (5.98) med 2 hsmdpl. T“;fte (8.73) med 2 hsmdpl. ])yrdal (5.21) med 2 hsmdpl. Dyr(Zal (5.21) med 2 hsmdpl. f Mellem 3 og 5 mark i matrikulsky1d har 43 gaarde. 62 brug har n1atrikulskyld mellem 1 mark og *8 mark, og matrikulskyld under 1 mark har 37 brug.