Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/184

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AURLAND HERRED. I79Ë Sydligere gaar Skulenaase ned mod fjorden mellem Skjær- dalen og Nissedalen med steile styrtninger. Paa Kolarda1ens søndre side, mellem denne, Aurlandsfjorden og Nissedalen er det langstrakte KappedaZZ3eld, paa hvis ryg længst i nordvest Kalshovden ligger. W Nordfor Ko1ardalen, mellem denne og dens sidedal Ho-rtas- dalføre hæver sig Graanaase. Vestenfor Hortas dalføre, mellem dette og fjorden, er en ryg i retning nordøst og sydvest med en række ved mellem- liggende skar skilte t0ppe, ])øɔ“maalsnaase paa Leikanger grændse- i nordøst, .Mi(l(lagshaugen midt paa ryggen og Noreimsaasen i syd- vest. Nordfor Noreimsaasen ligger Kristenkamben. Kolarelvens dalføre gaar fra Aurlandsfjorden sydøstover mellem Graanaase og Kappeda1fje1d; paa nordsiden gaar sideda1en Horta.s (laljøre nordøstlig nordenom GraanaaSe, idet den om Storebotn“—- vatn bøier mod sydøst langs den nordøstre fjeldskraaning. Begge er sæterdale. Aurlandsdalen gaar fra fjordens østside ved Aurland kirke sydøstlig op mod Vasbygdvatn og fortsætter i forskjellige krum- ninger, men med bibehold af hovedretningen, op om Østrebøvatn, hvor den deler sig i to arme, af hvilke Saue‘e:a(ls(lalen gaar Videre i den oprindelige retning nordenom Vampernaase ind i Hol herred, medens Stei)vibergdalen gaar sydover mellem Haabergvarden og Dyre11aase paa Vestsiden og Gleims- naase paa østsiden og overskrider derefter Hol grændse. Steinbergdalen er en trang sæterdal, der paa Vestsiden atter har to Sidedale; den nordligste, Svartevatnsdalen, gaar vestover søndenom Dyrenaase op om Svartevatn og videre op under Alfs- nuten; den anden, Varg()dale-n, gaar vestover om Vargevatn, gjør en stor bue mod syd og fører om— det lille østfor Skomaa- bræen liggende vand over i Stum(lalen. Begge disse sideda1e er ubeboede. Sidedale til Aurlandsda1en er pa-a dalens søndre side: Fretteimdalen gaar fra Vasbygdvatn sydover ind mellem Tarven og Storskav1en og er ved et ganske smalt pas skilt fra Flaams- dalen. Dalen er trang, men bebygget med en række sætre. StzmeWdalen gaar mellem gaardene Belle og Alme i sydlig retning; over det lille østfor Skomaabræ liggende vand fører dalen over i Vargedalen. Ogsaa dette er en trang sæterdal. Paa nordsiden har Aurlandsdalen disse sidedale: Norddalen gaar fra Vasbygdvatns østre ende 11ordøstover nord om Torskarnut og videre nordover til Nordda1svatn, hvorfra den efter en kort bøining østover taber sig mellem Norddalsbakkene og Litle Mælen. Dalen har i sin nedre del nogle fjeldgaarde, men længere oppe er den en trang sæterdal.