Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/183

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


178 NoR1)RE BERGENHUS AMT. mægtige, begge 1625 meter høie fjelde Joanaase paa sydsiden og lØeldhusnaase paa nordsiden og ned mod de langs Langeda1en liggende Østevadhauger. v Kjeldhusnaase er ved det lille om Kjelde- vatn opgaaende dalføre skilt fra den nordenfor liggende Litle Mælen, 1588 meter høi. Mellem Aurlandsfjorden, Aurlandsdalen og Norddalen kul- minerer høifjeldet i den mægtige Blaaskavl, der naar en høide af l773 meter og sender jøkler langt ned gjennem de fra Aur- landsfjorden opgaaende dalfører: S1aadal, Leimsda1, Skjærdal og Voldedal, mod hvilke bræen falder brat af. Op over Selve snehavet hæver Sig i den vestre del af bræen de to trigonometrisk bestemte toppe Nordre og Søndre Blaaska1;l og over bræens østre skraaning den ligeledes trigonometrisk be- stemte Ho(lnsnip, 1659 meter, der har navn efter sin form — et bukkehorn; den er vanskelig at bestige; paa grund af sin be- tydelige høide og sin eiendommelige beliggenhed mod Sneskavlen er den en mærkelig top, tjenlig til orientering for sæterfolket. som for dem, der farer denne vei over fjeldet mellem Aurland og Lærdal. Den letteSte vei til beStigning af Blaaskavlen er fra den syd- vestre side over Kvammen. Sydlig for Blaaskavlen ligger en række fjelde: Høiska)“s- m(fe“me, 1368 meter, er skilt fra BlaaSkavlen ved Kvamme(lalen. Østenfor diSse, paa den anden side af Fodedalen, mellem denne og Norddalen, ligger Fordalsbakkene, som i øst gaar over i Fossagraunaase og Nor(ldalsbakkene. I vinklen mellem Hodnae1venS og Modlauge1vens dalfører ligger nordfor B1aaskavlen Kallekleflen og den lil1e, steile top, Kamelen, omringet af en række smaa fjeldvande. Den slakkere afskraaning mod sydvest benævnes Soløibakkene. Paa en lavere afsats paa bræens nordside hæver sig SZ1ýæ1r- dalsvarden og Skaslejjel(l, styrtende brat af nordover mod Fager- bækkens og den øvre del af Mod1augelvens dalfører. Nede paa bræens veStre stei1e, bølgeformede afstyrtning mod Aurlandsfjorden træder Skjær(lalsh-augen frem mellem Slaa— og Leimselvens dalfører. H()dnas og Mocllaugelvens dalfører er begge forgreninger af Erdalen i Lærdal herred, fra hvilket de trænger ind over grændsen. A Modlaugelvens dalføre gaar sydvestlig ind vestenom Kallek- letten og bøier mellem denne og Jernhætten mod sydøst op n1e1— lem Soløibakkene og Skavlefjeld. Det er to sæterdale. Paa begge sider af den øvre del af Kolarelvens dalføre ligger oppe paa høifjel(let Er-tehaug og Je)“nhætfen skilte ved et skar-.