Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/185

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


180 NORDRE BEHG1—:NHUS AMT. — Lan-gedalen gaar fra Østrebøvatn i mangfoldige krumninger nordover og overskjærer om store LySegrundvatn Lærdal grændSe. I denne dal er kun nogle faa sætre. Selve hovedda1føret er i Sin nedre del godt bebygget; her ligger Aurlandsva)zgen lige ved fjorden. Dalen er optil det af steile fjelde begrændsede Vasbygdvatn fladbundet og stiger kun lang- somt paa denne strækning. Gaarde ligger temmelig jevnlig optil og forbi dette vand, men saa begynder dalen at stige sterkere, bebyg- ningen bliver mere spredt, og i Sauevadsdalen er kun enkelte sætre. Ved Sønjareim og Nesbø er de bekjendte Sønjareim— og Nesbøgalder. Herredet.s ä13 Øer er smaa. Det af evig is og Sne bedækkede areal udgjør omtrent Vi af herredets samlede fladeindhold og omfatter større og mindre dele af: Liahøgda, nedre Kalleklet, Nord(lalsbakkene, Blaaskavlen med Hodnsnipen, Syrdal§fleld, Raueggen, Tverbotnnut, Vasbotnskavl, Skar- naase, Bakkenaase, Langefonn, Langevasen, Storskavlen. Storebræ, Skammedalshøideɔ?, Saateeggen, Vidalseggen, Tarven, F()sdalsskavlens forskjellige partier: Store og Litle Reppen, Tl’()ZZC]’l2(l“, Bleim1t og Eilivseggen samt Skomaabræ. Km.2 „ Liahøgda . . . 1.0() Kalleklet, nedre. . . O.8O Nord dalsbakkene . . . 1.(58 B1aaSkav1 og HodnSnipen . . 1O.83 Syrdalsfjeld .... . 3.94 Raueggen ..... . O.26 Del af Tverbotnnut . 1.0:3 VaSbotnskavl . . . . 0.63 Skarnaase . . . O.?36 Bakkenaase . . . 0.213 La11gefonn . 5.4(3 Langevasen . . 1 .5:3 Storskavlen . . . 34.4(3 Storebræ .... 1.7O Skammedalshøiden . . 2.99 Saaleeggen . . . . 2.Ö8 VidalSeggen ........ O.4:3 Tarven ......... 2.39 Store og Litle Reppen . O.46 Fosdals— Trollenut ..... 0.98 Skav1en Bleinut . . . . 0.31 Eilivseggen . . 4.58 Del af Skomaabræ ..... —;g 21.48 Sam1et areal af evig is og sne 100.1:3