Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/178

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AUB1..—xN1) HEBHP:1). 173 Nordenfor dette dalføre op mod Dyrdal ligger Dyrdals)Ëjeld i nordøst, derefter længere mod sydvest Ytrebakken og Vassetnipen i vest, ved Kolsetskaret i nord skilt fra Kolsetfjeld. v Straks østenom Vassetnipen gaar Bofnska1?l(wr tungeformet ned. Vestlig for Tufteelvens dalføre ligger Bakkanaa.(: med steilt fald mod Jorddalen og nordover mod Bredbotn. Jorddale-)2, sidedal til Nereimsdalen, følger Vossestra11den grændSe nordover mellem Bakkanaas og Naasenfjeld (i Vosse- stranden) og bøier saa vestover til grændsen mod Leikanger. Dette er en trang sæterda1. Langs grændsen mod Vossestranden, der følger ryggen, hæver sig toppe som Soll2jm“gnipen og Va)“anaase, hvorpaa fjeldet falder af sydover, indtil det pludselig styrter ned mod Nereimsdalen; fra denne gaar mange smaa skar og gjel op i fjeldet, som faar et forrevet udseende. Nereims)Yjorden og Nerer““m.S—dalen. Fra Nereimsfjordens bund gaar Nereimsdalen i vestlig retning og naar et stykke ovenfor gaarden Hy1land grændsen mod Vossestranden. Grændsen gaar tvers over dalen. Nereimsfjordens omgivelser er bekjendte for sin vilde natur. Den omgives af mægtige, tildels tilsyneladende lodrette fjelde optil over 16OO meter-s høide “ Fra de nøgne fjeldvægge styrter talrige smaa bække, hvis skum ofte ikke naar fjorden uden som en taage eller fint for- delt regn. I bunden af fjorden ligger Gudvangen trangt mellem fjeldene og med spor af gamle og nye skred. KilfosSen ligger paa østsiden. Endnu snævrere end fjorden er dalen; i bunden ligger uhyre stenblokke. Dalen er til Sine tider farlig at fare igjennem paa grund af de hyppige sten— og Sneskred. Landet mellem Nereimsfjorden med Nereims- dalen og Aurlandsfjorden med Flaamsdalen er en mellem begge fjorde udstikkende, temmelig bred halvø, der er en vild og steilt affaldende fjeldstrækning, som deles ved dale og gje1. Saavel mod Nereimsfjorden som mod Aurlandsfjorden og F1aa-mdalen styrter fjeldet steilt. VeStenfor Undredalen naar det trigonometriske punkt 1S’tega- naase 1726 meters høide. Steganaase er den høieste top paa Syrdals;)îjeldet.S“ bræ; en række ligeløbende rygge gaar her nordvestlig ud paa Nereims- fjordens steile fjeldvæg, nemlig fra nord mod syd Kr()keggen, Gjeiteggen, iMiddagshaug og Raueggen. Lignende, men ikke saa udprægede rygge løber ogsaa ud