Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/179

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


174 NORDRE BERGENHUS AMT. mod Aur1andsfjord og Undredalen; fra Undredalen gaar botn ind i fjeldet ved Melhus Sæter. Ved en smal forSænkning skilles Syrdalsfje1d fra den syd- vestfor samme liggende Storebræ, fra hvilken Raueggen gaar nord- over, ved en dyb botn skilt fra den omtalte Middagshaug. Paa StorebræenS vestside gaar sydover fra NereimSfjorden den trange Nisse(lal, og paa østsiden fra Undreda1en gaar Jondal vestover. Søndenfor Storebræen følger Skammedalshøiden. Fra Skammeda-1shøidens vestre del gaar en Sn1al og smaa- toppet eg nordover parallelt med Nereimsfjorden mellem denne og Nisseda1en. Sydvest for Skammedalshøiden gaar Kilsbotn tversover fjeldet, og paa denne botns søndre side paa grændsen vestover mod Vossestranden er en række smaa, men steile toppe; Skjærpe- nuten, den nordøstligste, er den største. Det er et høist forrevet og vanskelig farbart fjeld med smaa, dybe gjel og skar med steile vægge. Undredalen gaar fra Undredal kirke ved Aurlandsfjorden syd- vestlig op mod Vossevangen grændse, som den, idet den bøier mod vest, passerer under navn af Førdes(lalen. Dalen er i sin nedre del temmelig tæt bebygget; længere oppe er kun en- kelte Sætre i store afstande. Dalen er snæver, nærmest Vosse- vangen grændse har man Undredalsstrubene. Mellem Undredalen og Flenjedalen gaar den langstrakte fjeld- Strækning Flenjeegge)2 nordover mod Aur1andSfjor(len; den har den største høide i den sydlige de1, hvor det trigonometriske punkt HenjaWnaase naar op i 1475 meter o. h. Herfra sænker ryggen sig med smaa-toppe nordover med steilt fald mod fjorden og begge dalfører. Søndenfor Flenjanaase ligger Rognalsnaase og længere syd vestenfor Storda1en paa Voss grændse Saateeggen med smaa- toppe; nordøstlig for denne ligger Reueggen, der i nord falder ind over Vossestranden grændse; den øvre del af Stordalen skiller den fra Rognaldsnaase. FlenjedaleÞn gaar fra Aurlandsfjorden sydvestover forbi gaar- den Fronda-1 op mellem Flenjanaase og MidtnaaSe, indtil den taber sig om et lidet vand mellem Flenjanaase og Rognaldsnaase. Der er et smalt skar mellem denne dal og Stor(talen, som gaar nordlig ind fra Voss mellem Saateeggen og Midtnaase og dreier østlig mellem denne og Rognaldsnaase. Denne dal har myret og blød bund. Paa Voss grændse følger Vassetdalen grændsen et stykke østover og bøier nordover mellem MidtnaaSe og Fosdalsskavlen til VaSsetvatn; derfra gaar den under navn af Fos(lalen sydover mellem denne og Reppene. Søndenfor Flenjeeggen ligger den