Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/177

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest1 72 Non1)HE BERGENHUS AMT. Herredet deles ved Aurlandsfjorden og dennes sidefjord, Nereimsfjorden, med de fra disse opgaaende dalfører. Landet vestfor Aurlandsfjorden og Nereimsfjor- den er den sydøstligste del af den store halvø mellem Nereims- fjorden, Sognefjorden og Arnefjorden. Det er et vildt fjeldland, overhændig brat mod Nereims- fjorden. Toppene i høiden naar op over 16O0 meter. Landet er delt ved en række.fra fjorden opgaaende dale. Tverbotm2ute)lzs bare falder ind over grændse11 mod Leikanger og den høieste top her falder straks vestenfor grændsen og er 1622 meter over havet. Fra den midtre del af Tverbot1muten udgaar to rygge, den ene, Kolsetfleldet, gaar vestover nordenom Kolsetskaret; kun den østlige del ligger i Aur1and; den anden, Styvikseggen, gaar østover mellem Styvikdalen og Vassetda1en. Dette er en Smal, ska-rp eg. Paa den anden side af Styvikdalen ligger HanCledalseggen, en langstrakt ryg, der gaar østover mellem nævnte dal og Hande- dalen. Søndenfor Kolsetfjeldet fører Vassetdalen over i Kolsetskaret. Handedalen, Styvikdalen og Vassetdalen er sideda1e til Dyr(lalen, der fra S0gnefjorden gaar op nordvestlig mellem Dyrda1sfjeld og Dreganaase. Et stykke ovenfor gaarden Drege fortsætter Handedalen i hoveddalens retning til forbi Handedals sæter og bøier saa vestover mellem Handedalseggen og Langefjeld. Styvikdalen gaar ret vestover mellem Handedalseggen og Sty- vikseggen, og Vassetdalen gaar først sydvestlig og saa vestlig op mellem Styvikseggen og DyrdalSfje1d. Selve Dyrdalen er vistnok trang, men saavel nederst i dalen Som høiere op er der gaarde og sætre lige til dens øverste del. Dens tre sidedale er smale, trange og lidet tilgjængelige sæterdale. Landet østfor Dyrdalen og Handedalen styrter øSt1igi Trold- skilholtet mellem N ereims— og Aurlandsfjorden brat af til alle sider. Handedalsh()lten paa Leikanger grændse er en top nær Dregeli. Her ligger den lille Dr-eganaase. Det smale og langstrakte Lange-fjeld stryger vestover langs Leikanger grændse med steilt affald sydover til Handedalen Mellem Dyrda1en, Vassetda1en, Nereimsfjorden og dennes forlængelse op gjennem Nereimsda-len deles dalen ved det lille Tufleelvens dalj’øre, der fra Nereimsfjorden lidt nordenfor Bakke kirke under flere krumninger gaar vestover som en trang, steil sæterdal.