Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/176

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SOGNDAL HERRED. 171 Afstanden fra skydsstati0nen r4mle i Sognda1 er til: Ti1lands. Ti1vands. Beta1es for Km. Km. km. Sogndal.S;[jære)Z; i Sogndal. . 14 17 Eide i Sogndal ..... 8 8 Aurla)2dsvangen ..... 42 42 Sogndal herred er delt i 15 Sk0lekredSe med 61O under- Visningsberettigede børn og 11 1ærere. (1895.) Den ved skatteligningen i 1894 antagne formue udgjorde kr. 259l068; den ud1ignede herredsskat kr. 1505ð. Rul-land heri-ed. Au-rla)2—d hỳ8’l“’‘)’6(Z (1455.9ö km.2, i 1891 2 l69 indbyggere, i 1900 2 746 indbyggere) indbefatter Vang(Zn h-ovedsogn og Flaam, Undredal og Nei-eim arm-ekser. Herredet udgjør Am“land og Nereim lenSmandSdistrikter og Aurland thinglag. HerredetS gamle navn Var Am“land. W Beliggenhed Aur1and herred ligger omkring og østenfor Nereimsfjorden (Nærøfj0rden) og AurlandSfjorden og de fra disse fjorde opgaaende fjorddale. Aur1and hovedkirke, nogetnær midt i herredet, ligger under nordlig bredde 60Ó 54‘ 3O“ og under 1ængde vest for Kri- stiania 3Ó 31‘ 44.5“. Herredets udstrækning i nord og syd er 4O.6 km. og i øst og vest 55.5 km. Aurland omgives af følgende herreder: Voss, Vossestranden, Leikanger, Lee-rdal, ‘4al, Hol og Ulvík. Af herredetS Samlede areal, 1455.9 km.2 er: FaSt1and ..... . 1455.7 km.2 Øer: 43 smaaøer . 0.2 »