Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/175

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I7O NORDRE BERGENHUS AMT. i Gildreskreden er St. Olavs kilde, hvor man efter sagnet kan drikke sig helsebod ti1, og hvor man gjerne ofrer en pind eller to Pinder i kors (efr. bind I, pag. 645). Andre rode1agte kjøreveie. Bygdevei gaar fra SogndalsJfjæren opigjennem Sogndalen paa elvens østside over Husum, Hylleskar til Bine sæter, hvorpaa den følger Sogndalsvatns østbred til Selseng. Længde ca. Z6’.5 km. Bygdevei fra Sted;je kirke gaar opigjennem Sogndalen paa elvens vestSide over Lereim til broen ved pladsen Teigen. Længde ca. 6.5 km. Over Sogndalselven fører flere broer, nemlig ved Stedje, ved Grestad og ned for Hyllekve. Bygder-ei fra Slinde langs kysten over Norum og til Far- dal, der tager den opigjennem Øfsteda-len paa elvens østside til Rønnehaug. Længde ca. Z2 km. Bygdevei gaar fra Loflesnes langs sti-andsiden til Kjørnes og videre paa Eidsfjordens nordside over Valeberg, stikker Saa over til Kaupanger ved Amlebugten og gaar til Amle, østre. Længde ca. H.5 km. F Fra denne udgaar kort østenfor broen ved pladsen Holen: a. rodelagt vei sydover til Eide. Længde ca. Z km. b. rodela1gt vei til sagbrugene ved Kaupangerelven. Længde ca. 2.5 km. Den samlede længde af herredets rode1ag-te kjøreveie er ca. 5() km. Andre kjørbare veie. Kort ovenfor Far(lal ved byg- deveien tager kjørbar vei over Øire til Skarsbø. Fra Lqftesnes ved bygdeveien gaar kjørbar vei langs Barsnes- jffordens østside til Barsnes. Rideveie (fodstier). Af fjeld— og Sæterveie findes en hel del, dog af mindre betydning. Stien fra Svedal ved bygdeveien gaar nordøstlig over fjeldet og ned i Yndesdalen i Hafslo. Afstanden fra skydsstationen SogadalsJffæren er til: Til1ands. Tilvands. Beta1es for Km. Km km Vollaaker i Solvorn . ’. 14 19 Hillestad i Hafslo . . . 14 19 Amle i Kaupanger . . 14 17 Hanehaug i Leikanger . . 22 22 Vassenden ..... . 11 14 Eide i Sognda1 . . S 6