Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/174

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SOGNDAL HERBEn. 169 Ylmeims kirk;ja var Norum annekskirkes gamle navn. Egen præst er nævnt senest ved aar l323. Til Ylmeim kirke Skjænkedes før ]3ô‘() af fru Ragnhil(l 2 Z2 sketting i Egge i Hamar sogn, af fru Gyrid paa Slinde 11Z2 maaneds matebol i Langin i Lyster, af hendes datter Margrete 2 maaneders matebol i samme gaard, af Nikolas Syljestrs-sen 2 maaneders matebol og îZ2 SpandS bol i Egge og af hr. Audun paa Slin(le 3 maaneders matebol i Meda1 Aas. Fimreifis kapellan var dediceret St. Albanus paa Fimreite i Norum sogn. Hválls kirk;ja paa Kvaale i Stedje sogn blev nedlagt 1544. Egen præst er nævnt senest 1339. Levninger af en stenkirke skal have været synlige her til Senere tid, Kraft IV, 78. I kirken paa Kvaale fandtes i l626 en 6‘ lang, 2‘ bred og 2‘ dyb ligkiste, der var hugget ud i veksten med laag lige- ledes af sten. I kisten laa en fuldstændig benrad. Der berettes ogsaa, at ved denne kiste skal forhen have ligget en stor, hvid sten, som da imidlertid var sønderslaaet, og hvorpaa skulde være skrevet, at derunder hvilede 3dje mand fra kong Hakon. Saavel kisten som stenen er forlængst borte. Paa gaarden fiJ1des nogle kjæmpehauge. E(7gja1)“ kirkja paa Eggjum i Stedje sogn er nævnt i « Bergens Ka1vskind» (neppe nævnt ellers). Eggjum ligger 366 m. o. havet. Man viser en stor sten, der menes at have ligget under prækestolen. ’ Uppbyrgis kapella, eller rettere r1byrgis, laa paa Aabyrge i Stedje Sogn; den er ogsaa nævnt, ligeledes som kape1, i pavel. nuntiers dagbog-er, s. 134. 1 Legater. Sogndal fattigkasse er ti1faldt 2 1egater, nemlig: En uben(evnts legat, stort 250 spd., og Peder Thomassen Te(ftenes gave, stor 10O spd. Renterne heraf tages til indtægt for fattigkassen. Bernt Sk“illestad skjænkede i 183* til Sogndal fattigkasSe 100 spd., som udbetaltes ved skiftets slutning 11te marts 18—39. Hovedveie. Hovedveien fra SogndalsJffæren følger Barsnes- fjordens vestbred, gaar over Aarøielven ved gaarden Aarøien, passerer Skred sæter og gaar ind i Habfslo herred søndenfor Oklevik. Længde ca. 9 km. Denne vei fører over de bratte bakker, Gildreskre(len. Aarøi- elven danner vakre fosser (Helvedesfossen og Futesprangey. Oppe