Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/173

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I68 NORDRE BEIiGENHUS AMT. kosta ho upp. Men laangt ette dan tie vilde dei flytta kyrkjaa, siaa ho va for laangt fra sjøn; aa so begynde dei te byggja paa Gi1devangen; men dei krøkte Svidladn tri vende, aa naar natti kom, vart da Sundtride aa koSflytt ittekort. Daa haure dei ei røst, so ropte, at dei skulde setja kyrkjan «paa Steie aa inkje paa Skjeie»; aa siaa bygde dei ho dar, so ho Staar endaa. —- Um k1aakkaa i Steiekyrkja-n fortele dei, at ho va so aavers1e go, at ho va vidgjeti; men so va da ein kad1, so dei ka1la Galne- Haakon, so beit aav bælen i ho, aa siaa ha ikkje ho vore noke mot da ho var før. Eidsvoldsmand Nils JOh(lIl)l(3—S“82Z LOjYesmɔs, musketer, senere gaardbruger, død 31te mai 1848 paa Stenajeim i Sogndal præste- gje1d, er begravet 7de juni paa Sogndal kirkegaard, hvor grav- stedet ikke længer kan paavises Paa Stedje kirkegaard staar et monun1ent af g1—anit over maal- manden ZÏ[(’2ll’“iZs? Kroh)e, født 1Ode mai 1826, død 14de juni 1897. Kaupanger kirke er en 1angkirke af stav, opført før 1308, med 190 si(ldepladSe, men reStaureret i 1862, hvorved den tabte en hel del af Sin oprindelige karakter. Et myntfund under gulvet i Kaupanger kirke, hvis ældste brakteater var fra perioden mellem 1205 og 1263 viser, at kirken maa have været til i Haakon IV’s ti(l. Kaupanger kirke er en treskibet stavkirke af den mangesøilede Sognske type; der er 8 Søiler paa hver Side, hvortil kommer to Søiler paa hver af de korte Sider me11en1 11jørneSøi1erne, ialt saaledes 2O Søiler, det talrigste antal i nogen Stavkirke. En gang havde kirken en smuk, med fantastiske dragehove- der o. l. smykket korbue, men der findes nu intet spor af orna- mentik tilbage i kirken. Kaupa22grs kírkja var Kaupanger annekskirkes gamle navn. Egen præst er nævnt 1308. Fra Kaupanger kirke er i Bergens n1useum et gammelt bil- lede med forvanskede farver; det er et stort meta1bil1ede fore- stillende jomfru Maria og en for hende knæ1ende person. Anti- pendiet foresti1ler Scener fra Olav den helliges legende. Kaupanger kirke havde endnu i 1811 en rød fløils messehagel med guldgaloner, som var skjænket af (åjø(le Pedersen og hustru, hvis navne med vaaben, en ørneklo, var indsyet deri med guldtraa. Norum eller Y1meim kirke er e111angkirke af tømmer, opført 1863, med 27O SiddepladSe I)en oprindelige, for længst borttagne kirke paa Y1meim nævnes 1320—-1323, og der omtales et Mariabillede og alle de prægtige k1æder, bøger samt kirkelige prydelSer, Som den eiede.