Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/156

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SOGNnAL HEBBED. 151 Melkeproduktionen er tiltaget noget, og melkesalg er for en- kelte dele af herredet af betydning. Myrer. Der er ingen større dyrkbare myrstrækninger; mindre myrer er der oppe i den øvre del af Sognda1sda1en og da særlig ved Sogndalsvatns nord— og sydside og for en del paa dalens vestre side saa omtrentlig midt i dalen ved Ko1sæter. Myrerne er dels moSemyrer, men mest torvmyrer. I fje1dbeiterne er derimod store myrStrækninger, men de ligger saa høit, at der nok ikke kan være tale om dyrkning. Der er paa fjeldene torvmyrer, tildels af god kvalitet, og de benyttes nu tildels — dog ubetyde1ig —— paa sætrene. Myrer med lidt multer er der rundt i fjeldene, men Salg foregaar ikke til udførsel. Skog. Sogndal er den bedste skogbyg(l i fogderierne, der er 133 km.2 sk0g, hvoraf 84 km.2 furu, 49 km.2 løvskog af birk, or, hasSel, ask, rogn. I Norum, men især i Kaupanger er der furuskog, i hovedS0gnet mest birk. Skogen er i det hele god, om end noget medtagen Ved vedhugst og 1øv11ugst. — Af træer vokser i herredet: furu, birk, or, a1m, ask, aSp, selje, lind, heg, rogn og ener. SkogVæksten er forskje1lig. I Kaupanger er furuskogen nok- saa væksterlig. Birkeskogen triVes bedst i Norum sogn. Herredets skoge leverer kjøbmandslast og andet stort tømmer i noget omfang. Herredet kjøber ikke bygningStømmer eller andre skogpro- dukter. Salg af brændeved er af nogen betydning. Middelpris i l895 var pr. meterfaVn ved: birk kr. 12.50, furu kr. 9.00, Or kr. 8.50. Middelpris i 1895 pr. tylVt bygningStømmer: kr. 54.00 for 8 alen 1O“ top. De bedste skoggaarde i herredet er: Kaupanger, Øvre;1mle, Nedre Amle, af hvilke Staten har kjøbt en del, I:[ovland, Ve-9trei-m og Valeberg, alle i Kaupanger. I Stedje sogn har eiendommcne Aarøien, Duergedal, .Reppen, Hundæri og Kjørnes nogen furuskog og i Norun1 sogn er Fimreite Og Vines de bedSte. I Kaupanger er der meget ræv. B1aaræV er skudt som sjeldenhed. Der er adskillig gaupe og meget tiur. Her fiskes i fjorden: torsk, hvitting, hySe, flyndre, brosme, lange, kveite, ]yr, laks og ørret og til sine tider bris1ing. C .