Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/157

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


152 N()B1)BE BERGENHUS AMT. Redskaberne er not, garn, line og haandSnøre. Til laks benyttes kilenøter. Der er enkelte Sælhunde og en mængde nise samt ogsaa af og til nogen smaahVal. Fisket er ikke af vigtighed undtagen 1akSefisket og tildels brislingfisket. n Samlet udbytte af fiskerierne i Sognda1: Kr. -892 . . —- Î.893 . —- ’ 894 — — u Z895 . 314O Z896 . 3512 Z897 . 4735 L898 . 4333 Z899 ......... 219O Laks-ogsúøørretHskei Sogndal: Kr. Z892 ......... — l893 . —- Z 894 . W— ’895 . 2314O Z896 . 3512 -897 . 4735 “898 . 4333 Z899 ......... 219O Kun udbyttet af 1akSefisket er angivet i den officiel1e Stat1St1k. Der er flere hellebrud, men de ligger afsides Paa Sogn- dalsda1ens søndre side oppe paa høifjeldene er saaledes større og mindre hel1ebrud, men transporten er for lang og besværlig I Øfsteda1en i Norum er et he]lebrud. Ved udgangen af 1895 var her 9 perSoner, som drev land- handel efter bevilling eller hande1Sbrev. De vigtigste handels- steder var: Sogndalsjffæren i Stedje og Fardal i Norum Sogn. Paa samme tid havde 2 mænd og 1 kvinde indskrænket rettighed til udSkjænkning af øl. Sogn(lal 1andboforening er stifteti 1887 med formaal: 1andbrugets 0phjæ1p; den havde ved udgangen af 1895 36 med- 1emmer. Der er et større møl1ebrug og en del sagbrug og ellers et større induStrielt anlæg, nemlig 1 uldspinderi med farverr