Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/154

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SOGNDAL HEBHEn. 149 Eidsfjorden er ca. 3 km. 1ang, ytterst ca. 1 km. bred, inderst omtrent 0.4 km.; dybden er i den inderste del ca. 3O favne. De betydeligste bugter er: IZËinesvik, Bond(?vik og Bar.S“m?.S“vik. I fjorden findes en del fluer temmelig nær under land for- uden nogle holmer og skjær. Ved gaarden Haug eller ved Hagastrondi østenfor Fimreite er havneplads. Her laa kong Sverres flaade før slaget ved Fimreite. Jordsmonet. I herredet er tildels lerblandet og tildels sandblandet muldjord, hist og her myrblandet jord. Paa sine steder er jordsmonet ogsaa haard aurgrus med et tyndt lag sand- ho1dig jord ovenpaa Sommeren er drivende, og en stor del af da-lene og fjord- bredderne vender mod syd. FrugtaVlen er af vigtighed. Arealet er saaledes udnyttet: Ager . . . 3.2 km.2 Eng . . l0.8 » Ager og eng ......... . . . km.2 Skog ............. . l33.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne, iS. . . 293.5 » 440.0 km.2 Udsæd og aVl pr. maal sa-n1t foldighed: Udsæd pr. 1naal. Avl pr. maa1. Foldighed. Byg . . . 40 l. bl. S POteter . . 28O » 22.40 » 8 Hø ..... 36O kg. Der var i 1895 2 slaamaskiner, 2 eller 3 radSaamaskiner. Det hænder, dog overordentlig sjelden, at potetgræSset fryser oppe i Sogndalsdalen paa Kolsæter og Lægsvold Samt ogsaa paa enkelte steder langs SogndalSvatn, men andetsteds inden herredet er frost ’omtrentlig ukjendt, og kornet fryser ikke selv paa førstanførte Steder. I Sogndal hovedSogn pleier man oftest at saa kornet i slutten af april nede ved sjøen, og da særlig paa steder, hvor man er udsat for sterk varme. 0ppe i dalen samt i Kaupanger pleier saatiden at være i den første halvdel og udover i mai, og i Norum sogn i Slutningen af mai. Høslaatten begynder først i