Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/153

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestJIí-III—C

148 NORDRE BERGENHUS AMT. Fossefald er: Helvedesj’ossen i Aarøie1ven, Fos-fossen i Sogndalselven, hvor møllebrug og et uldspinderi er anlagt, samt FardalsJ”ossen i ØfstedalSe1ven. Indsjøer. Et antal af 100 indsjøer ligger helt eller delvis inden herredet. Med undtagelse af Sogndalsvatn er de smaa. Sogndalsvatn er 7.3 km. langt og indtil O.75 km. bredt. I Aarøielven og Sogndalse1ven er der laks og ørret. Laksen gaar i Sognda1selven ikke længere op end til Stedje fos. Sogn(lalsvatn er fiskerigt og ligesaa flere af de mindre vande, Som HalSe-, Holme-, Svarte— og Kiggavøtn samt Naas— og Valle- vøtn, i hvilke der til Sine tider er godt garnfiSke; de høiere1ig- gende fje1dvande er fattige paa fisk eller ganske fiSkeløse. Som fiskevande er 11ævnt: Frudalsvatn, Vetlevatn, Hunsvatn med flere. I n d S j ø e r: Km.2 H. O. h. i m Frudalsvatn . . O.4 Sogndalsvatn . . . 2.6 471 Sognda1selv .... . 0.4 HalSeVatn ..... . O.4 Øvrige 97 ferskvande . . . 2.0 Samlet area1 af ferskvand. . 5.8 Kyst. Sognefjorden danner delvis herredets begrændSning i syd. En del af landet paa den mellem Sognefjorden og Sogn- dalSfjorden udStikkende halvø tilhører Leikanger. Amlebugten er en større bugt, som i nordlig retning gaar ca. 1.5 km. op til Kaupanger. Bugten, der ytterst er ca. O.5 km. bred, er ved bunden bredere, ca. 1.75 km. Sogndalsjfforden er før omtalt (bind l, pag. 240); den gaar ind gjennem NorneSSu11d nor(løstlig under navn af 2Vorumfjord; denne sender en arm Eidsj)“orden til Bakken, medens hovedfjorden under navn af Sognedalsjjord()n fortsætter nordover og allerinderst gaar under navn af Ba1)”s)?esjj“or(l. Fjordens hele længde er ca. 21 km.; dens bredde er jevn, omkring l km.; ytterst er den ca. 2 km., kniber sig midt i Nornessundet ind til ca. 0.4 km., og er e11(11111 lidt sma1ere paa et sted mellem Nes og Loftesnes i den egentlige Sognda1sfjord. Dybden er meget variabel: i Nornessundet ca. 20 favne, i den ytre del af Norumfjorden ca. 5O favne, udenfor indløbet til Eidsfjord ca. 15O favne, i Sogndalsfjordon omtrent 50—7O favne, paa det smaleste af fjorden er kun 6 favne og endelig i BarSnes- fjord ca-. 30—-40 favne.