Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/152

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SoGNDAL HERRED. 147 Den tilsvarende flade af Samme øverste terra-sse paa den anden dalside ved Bje11e er 132 meter. Ovenfor Skjeldestad forsvinder terrasserne; ovenfor følger Sogndalsva-tn og paa veien videre opefter dalen gamle moræner. Elve. Hovedvasdraget Sogndalselven er omtalt under beskri- velsen af de større vasdrag (bind I, pag. 289). “ Andre elve i Sogndal er: Øfstedalselven kommer gjennem Furusetgrovi ind fra Leik- anger herred, rinder sydøstlig gjennem ØfStedalen og falder ved Farda1sstøen i Norumfjorden. Der er Sagbrug ved udløbet og mindre møllebrug i dalen. Zffærlandsetvatns b(Bkkedrag — et af Henjumda1sbækkens tilløb — har sit udspring i dette herred, idet det fra Bollesteinsva-tn rinder sydvestover gjennem J arbruvatn og videre ind i Leikanger. Vestreimelven kommer fra fje1degnen nordvestfor Pikhaug, løber sydover langs dette fjelds vestside og deler sig Saa paa en mærkelig maade, idet den ene arm rinder vestover forbi VeStreim gjennem en myrstrækning, der Ved en dæmningj efter behov regulerer vandti1førse1en for de nedenfor liggende brug, og falder i bunden af Eidsfjord, medens den anden arm løber sydøstover gjennem den myrlændte Krokegrovi til Kaupangerelven; denne kommer fra et lidet vand omkring Haugmælen paa Hafs1o grændse og rinder herfra sydover, mod- tager flere tilløb og bøier, efter at have passeret Teigen, østover, hvorefter den falder i vestre ende af Amlebugten. E1ven driver flere Sag— og mø1lebrug og fabriker ved Am1e og ved Kaupanger. Den danner afløbet for de mange smaa paa Haugmælens sydside liggende vande Amleelven kommer fra Damvatn sydover gjennem den myr- lændte Strækning mellem Vardeheien og Tirsholten. Nedenfor pladsen Amledalen bøier elven vestover og falder forbi Am1e i østre Vik af Amlebugten. Ved et slags kanal er Nedre Da-mvatn sat i forbindelse med Øvre Damvatn. Am1eelven har liden vandføring for de ved samme liggende Sag— og møZ1ebrug. NedsZagSdistrikter: ““ Km.2 DeZ af Øfstedalselven . . . 22.0 DeZ af Henjumdalselven . . 2.6 DeZ af Sognda1selven . . 1 76.4 DeZ af Aarøielven . . 24.4 KaupangerelV . . . 34.0 Amleelv. . . . 17.0