Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/140

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BORGUND HEnBED. 135 Opgaverne over husdyrhold og udSæd er fra opgaverne Ved fo1ketæl1ingen i 1891. En matrikulskyld over 1O mark har kun en gaard: Kirkevold af skyld 1O.91 mark med 3 husmandSpladse. Sam- let husdyrhold i 1891 var: 3 heste, 27 Storfæ, 61 faar, 12 gjeter, 5 hønS. Samlet udsæd i 1890 var: l2 hl. byg og 26 hl. poteter. 9 gaarde har matrikulSkyld mellem 5 og 10 mark: Kvamme, nedre, skylder 9.77 mark og har 7 husmandsp1adse. Husum (9.15) har 4 hsmpl. Nese (6.9O) har 3 hsmpl. Nese (5.10)— har 3 hsmpl. Hatleberg (ö.31) har l hsmpl. Berge (6.61) har 3 hsmpl. Eggum med Ulvishaugen, Eldrehaugen, Hillestad og Gjerdegaldhølen (7.60) har 2 hsmpl. Kvamme, øvre (9.8O) har 4 hsmpl. Hegg alm. Skr. H(eg (9.83) har 3 hsmpl. 7 gaarde har matrikulskyld mellem 8 og 5 mark. 34 brug har matrikulsky1d mellem 1 og 3 mark og 9 brug har under 1 mark i matrikulskyld. Gamle navne paa gaarde er: Oldfund Borgund Borgund Hegg, nedre Heggr. Husum, 1itle Spangax-lö. Kvamme, nedre Hvamm-r. Nese Nes. Traae, nordre Tra()‘ir (flt.). Lo, nedre N(e“frlö. KirkevOId Kirkjuvöllr. Li Li()’. Voldum Valdiɔ“ F Horge Hörgr. Hil1estad Hildultfsstað“ir (flt Berge Berg. Hov1and HoLfland. Skaareim Sk(3rði)z K Æraaker Ærah?“)“. Borlo Borglö. Bjaaraaker ]3jörakrar (flt.). Stenalder . . Broncealder. . Ældre jernalder Yngre — Sum . C G U O