Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/141

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


136 NORDRE BERGENH(7S A)IT. Stenaldersfundet er gjort oppe paa fjeldet ved gaarden Brei- støl og bestaar af en stenøkse med Skafthu1. Fundet fra ældre jernalder er gjort paa E(]gz(—m i en rund stenhaug. Den havde i midten et gravkammer, som var sat af heller og dækket med heller. 0ldsagerne laa i kammeret; ben eller kul havde man ikke bemærket, ligesaalidt som spor af noget slags gravkar. Der blev fundet: 1 pincet af b1’011(’(? med ihængende ring, 1 væv- skyttelformet sten med broneebeSlag, 1 remspænde af bronce, fra-gmenter af tyndt broncebeslag med stregsirarter og 11øgle- huller, hørende til en sverdskede eller et belte, endel andre broncefragmenter, et jerncelt og stykker af et spyd og et sverd, som har været nedlagt i skeden. Omtrent ël0 alen syd for haugen staar en bautasten. Af fund fra yngre jernalder kan nævnes et fra ](vamme, hvor der blandt andet fandtes 40 glas- perler, de fleste blaa, samt en liden jernbjælde med spor af ind- vendigt broncebelæg. Tæt vest for I—[egg ved postveiens søndre side er et par gravhauge, den ene med bautasten. I denne fandtes et økseblad og flere mindre jernsager. I B()Ø“g“lt]2W(Z kirke fandtes i sommeren 187 O under en reparation en hel del lev- ninger af kirkelige sager fra midde1alderen; de laa under gulvet bag alteret blandt en hel del sammenfeiet affald. Blandt disse fandtes ogsaa et lidet firka11tet fladt Stykke furutræ, fuldt be- dækket med fint ridsede runer paa begge fladsider og paa den ene ka.nt. Indskriften indeholder en opregning af Guds navne paa latin og lyder saa-ledes: Messias, Soter, Immanuel o. s. v. Formodentlig har den været bestemt til at bæres som am11let. Ligeledes fandtes et firkantet langagtigt stykke birketræ, med et hul i den ene ende, beskrevet med runer i én linje paa begge sider. Indskriften, der er meget svagt ristet, er tilsyneladende meningsløs. Ogsaa dette har sandsynligvis været en amulet. I Borgund kirke findes flere runeindskrifter. Borgund kirke er en langkirke af stav, opført i 1868. Ved siden af den staar Borgund Sta vkirke, den fuld- stændigst vedligeholdte stavkirke i landet. Hitterdal kirke i Telemarken og Borgund kirke er de almindeligst bekjendte og oftest afbildede stavkirker. Borgund kirke er den bedst bevarede og giver det mest typiske billede af en stavkirke. Den ligger ved den nye vei, langs Lærda1S— elven paa hovedruten mellem Kristiania og Bergen, og den besøges af næsten alle reisende, der færdes paa denne linje; den er restaureret og tilbageført til sit oprindelige udseende saavidt muligt af «Foreningen til norske fortidsmindesmærkers be- varing». Borgund kirke er en treskibet stavkirke af den grupperede,