Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/139

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest134 NoR1)B1—: BERGENHUS Amt Nes(?, Maristuen, Hegg, Æraaker og Skaareim har de største birkeskoge og oreskoge. De vilde dyr i herredet er: bjørn, ræv, fjeldfras, enkeltvis ga-upe, maar, otter, ekorn og røiskat samt rensdyr, hare og enkelte elg, der ikke hører til her, men antagelig har forvildet sig fra de østlandske skoge. Alle rovdyrene Samt rensdyr og ha-re er gjenstand for jagt. MeSt fangeS dog af ræv, maar, rensdyr og hare. Ved udgangen af 1895 var der ingen i Borgund, som drev landhande1 enten efter bevilling eller efter hande1sbrev. 5 mænd havde indskrænket rettighed til udskjænkning af øl. Der er ingen industrielle anlæg i herredet. Kun nogle smaa kværnbrug. P o S t a a b n e r i e r i herredet er: Hegg, Maristue)2. Der er rig S t e l e f o n s t a ti o n e r paa Hu-mm, Kirkevold (i turisttiden), H egg og .Maristue)e. Bebygningen ligger saagodtsom udelukkende i Borgund- dalen. Der er kun en enkelt fjeldgaard. Sætre er spredt over hele l1erredet, dels i dalene, dels paa vidderne. Fjeldstuen Magrete— eller Maristuen (788 m. o. h.) er før omtalt (bind I, pag. 728.) Bebygningen med gaarde naar op til 65O m. Holken gaard ligger 659 m. o. h. Sæterbebygningen naar op mod 120O m.; Ulvishaugen sæter 1186, Fagerset sæter 1“180. Borgund herreds matrikulskyld er 169.67 mark. Borgund herred har ifølge den trykte matriku1fortegnelse 35 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjen11emsnitsskyld af 4.85 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaardsnummere delt i 71 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folke- tællingen i 1891, var samlet i 57 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 2.97 mark. GjennemSnitsVærdien af skyldmarken var i 1894—-1898 kr. 2454, i 1895—-1899 kr. 2454 efter den officiel1e statiStiks beregninger. Efter vedkommende sorenskrivers opgaver over Solgte eien- domme i 1895 er skyldmarken i 1895 gjennemsnitlig betalt med kr. 2512, idet der efter opgaven i 1895 kun er solgt 2 brug af tilsammen skyld 1.99 mark for kr. 5000.