Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/136

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BORGUND HERnEn. 131 Km.2 lik (å.h. Slutevatn ..... . 0.2 Nedre Smeddalsvatn . . 1.1 941 Valdresda1tjern . . . . 0.3 Øvre Nabottj ern ....... O. I Langevatn ......... 0.3 Vand paa grændsen mod Aardal . 0.2 Del af Sulvatn ....... O.4 Nedre Nabottjern . . 0.2 Saupsettjern . . . . O.2 KvieSjø ..... . O.5 l 418 Del af Lærdalselv . . l.4 Øvre Fagersetvatn . . 0.2 Æraakstjern . . . . 0.2 Vestre Jøkulvatn . . 0.9 Eldrevatn ....... . 2.7 1 167 Kalvatn ......... O.7 Del af Nordre BjørdalSvatn . . . O.5 Nedre Fagersetv. l 13() Øvrige l1O smaavande . . 3.1 Kvamsvatn . . 1242 [Kvamsbandtjern 1 286 Sam1et area1 af ferskvand . 16.8 J ordSmonet er for det meste muldjord, tildels blandet med sandgrus og endel myr. Der er lidt Sandblandet ler paa nogle faa steder. En del af herredet ligger Saa høit, at det ikke er skikket for kOrnav1. Derhos er ageren ofte udsat for tørke Arealet er saaledes udnyttet: Ager ...... O.9 km.2 Eng. . . 2.3 » Ager og eng .......... 3.2 km.2 Skog ............. 32.0 » Udmark, snaufje1d, indsjøer, myr, sne, is . 533.8 » 569.0 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt fo1dighed: Udsæd pr. maal Av1 pr. maal, . i I i bl. ICo1d1ghed. Byg . . . 60 2.5O 4 Havre . . 55 2.00 33Z4 1 Poteter . . 36O 20.00 5 Z2