Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/135

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


130 NORDRE BERGENHUS AMT. Elve. Herredet har mange elve, hvoraf de fleste dog kun er bække, som er bielve til Lærdalselven; de har alle en sterk strøm og fossende løb. Lærdalselven, som er herredetS hovedvaSdrag, er tidligere omtalt under beskrivelsen af de større vasdrag (bind I, pag. 271). De største fossefa1d er: Svartegjelj’ossen ved Kirkevold, Heggs- jos ved Heggɔ BerstøO“ossen ved Berstøl, Husajos ved Husum og Øigaardsfossen ved gaarden Sjurhaugen nær grændsen mod Lærdal herred. Alle foSser er for tiden ubenyttet. Neds1agsdiStrikter: Km.9 Lærdalselven ..... . 578.4 Haldøla (Hallingdalse1ven) . . . 2.4 Nysetelven ...... . 1.0 Aarda1Selven .......... 1.6 Elvefisket er af betydning i Borgundelven. Laksen gaar op til gaarden Nedre Hegg. Det kunde gaa an at indrette laksetrapper ved de mindre fosSefald og bringe laksen op i Borgundfjorden. Elven er ogsaa rig paa ørref, som imidlertid kun fiskes til husbrug. Fiskevand er: Smeddalsvøtn paa Filefjeld, Fagersetvatn og Eldrevatn paa HemSedalSfjeld med f;jeldørret op til 6 kg. I elvene Mørkedøla fra Hemseda-lSfjeld og Smeddalselven fra Filefjeld er ørretfiske. Gaardene Nedre Kvamme og Nedre Hegg eier hver en liden andel af elven nedenfor Galderen, hvortil laksen gaar. IndSj øer. I Borgund ligger helt eller delvis inden herredet 131 indsjøer. De fleste er smaa, og flere af de i høifjeldet liggende er islagte størsteparten af aaret. De Største er: Øvre og Nedre Smeddalsvatn, forbundet ved en kort elvearm, 2 til 3 km. lange og indtil respektive O.8 og O.7 km. brede, og Eldr()vatn, 3.7 km. langt og indtil 1.2 km. bredt. IndSjøer: Km.2 H: O. h. I III— Vaud i Store FroStdalen . . . O.8 l 130 Vand veStfor Frostdal sæter. . . O.4 1 056 Øvre SmeddalSVatn .... . 1.2 951 Fremre Krækavatn . . . . O.7 1 343 Jaatetjern . . . O.5 1 5’40