Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/134

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BORGUND HEBHED. 129 Smeddalsvatn og straks ovenfor Vet1e Frostdalen; den skjærer ret nordover om Frostdalsvøtn og derpaa vestover om Ytre Krækavatn. Det er en myr1ændt sæterdal. Paa Aardal grændse ligger vestenfor dalens øvre del: Aardølen, en top af Krækanaase, og østenfor den 1544 meter høie Krækahaug med steilt fald mod Sletterustdalen. Østenfor Store F rostdalen ligger i syd Grø)menaase, ved et skar skilt fra FCrost(lalseggene, temmelig steile toppe paa grændsen mod Aardal og Vang. Herredets øer — 21 i tallet — ligger i ferskva11d og er samtlige smaa. Evig is og sne. Store bræer er her ikke, men mange mindre, fornemmelig i herredets nordvestlige del om Berda1S— æken. Fonner forekommer flekkevis: paa Graunaase, J aatehaugen, Berda1sæken, Slutenaase, Loppenaase, Søndre Su1fje1d, Bleia, Jøku1eggen, Ripeskareggen, Kraakebærnaase, Horgehorn, Sneskil- skarvet og Giljaknipen. Sneen bliver kolde sommere liggende inde paa vidderne. Km.2 Graunaase . . . 0.1 J aatehaugen . . O.2 Slutenaase .... . 0.1 Loppenaase ..... . 0.1 Del af Søndre Sulfj eld . . 0.3 Bleia ...... . 3.6 Del af J økuleggen . . . 4.1 Ripeskareggen . . . 0.1 Kraakebærnaase . . . O.3 Horgehorn . . . . O.3 Sneskilskarvet . . O.3 Giljaknipen . . 0.1 Æraaknaase ...... . 0.2 Samlet areal af evig is og sne. . 9.8 Geologi. Grundfje1d med forskjellige graniter, derover skifer og saa i høiderne høifjeldSkvarts er bergarterne i Borgund. I 0kken er der gabbro. I Borgunddalen er ingen tydelige terrasser; spor af et trin ligger i renden ved Vindhellens fod og et noget høiere op. 9 — Nordre Bergenhus amt II.

ý .