Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/133

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


128 NOR1)BE BERGENHUS AMT. Volddalm er en sidedal til Kvamsda1en; straks ovenfor Kvamsdalens munding i Borgunddalen gaar Volddalen op nord- østlig mellem Tuftehaugen og Volddalsnaase paa østre og Aar- eimsnaase paa veStre Side, bøier mellem VolddalSnaa-se og Ripe- skareggen østover mellem Øvre Sadlens to toppe. I den nedre del er dalen steil, i høiden gaar den over i en flad forsænkning. Der er i dalen kun en sæter, Volddalen sæter-. Nord1ig for Vo1ddalen ligger Ripeskareggen inde paa fjeldet, den er høi, men temmelig flad; sydvest1ig herfra gaar den lang- strakte Aareimsnaase, 1354 meter, ned mellem Kvamsdalen og Volddalen. I øst sænker Ripeskareggen sig ned mod Kviesjøen, og Smeddalsberget, 1342 meter, ligger over Skraaningen mod Nedre Smeddalsvatn. Mellem Saupsetelvens dalføre og den østre af Kvamsdalens to øvre sideda-le ligger den smaatoppede Saupsetnaase, ca. 1406 m. høi med slakke fald i alle retninger. Graveggen, 1578 meter høi, gaar i sydøstlig retning ind over Aarda1 grændse mellem Valdresdalen og Kvamsdalens øvre del. Valdre.s-dalen skjærer fra Smedda1en ved Nedre Smeddalsvatn i en bue vestover ind mellem Ripeskareggen og Grønnenaase og videre mellem GraVeggen “og Loppenaase og taber sig op under Aardal grændse, idet den her fører over i Nysete1vens dalføre i Aarda1. Dalen er ubebygget. Den er den sydligste af de fire side- dale af Smeddalen, der paa dennes vestre Side gaar op paa fjeldet Naaser mellem disse sidedale er først Grønnenaase, 1450 meter, en ved Fagerskaret delt langstrakt aasryg, der i vest under navn af Loppenaase gaar over Aardal grændse; den falder steilt af sydover mod Valdresdalen og nordover mod Slutedalen, som er den næste sidedal til Smeddalen mellem Grønnenaase og Slutenaase og taber sig paa Aardal grændse omkring Berdalsæken. Sluten sæter er den eneste sæter i dette dalføre. Slutenaase, 1558 meter, mellem Slutedalen og Vetle Frost- dalen er fortsættelsen af Berdalsæken eller Frostdalsæken, 18—52 meter høi, paa Aardal grændse. Syd og nord for Jaatetjernet ligger de to toppe .]aatehaugen, 17lO meter, og .]aatenaase, 1713 meter; mellem begge ligger den halvrunde, Snefîyldte botn omkring tjernet. Vetle Frostdalen gaar nordvestover fra Øvre Smedda1Svatn op om Jaatetjern. 0set sæter er den eneste sæter i dalen, som er Steil og trang. Nordfor dalen gaar fra det 1679 meter høie Graunaase paa Aarda-l grændse Berdalsækens nordre knæ ned mellem Litle og Store Frostdalen. Store Frostdalen gaar ogsaa op fra Smeddalen ved Øvre