Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/132

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BoBGUND HEHHED. 127 bredde, bliver i høiden først fladere, hvorefter den øverste del hæver sig som en a.fstumpet l(egle, og den egentli,(xe spids er ikke meget rummelig. ’ Sulfje1d falder temmelig jevnt af mod 0ddedalen. Suletinden bestigeS fra Maristuen. Den øverste del er en ur. Fra tinden regner man, at 10O af Jotunfje1denes tinder sees; videre ser man Jostedalsbræen, Loda1skaapa og Hallingskarve. Høifjeldet vestfor Borgundda1en og Smeddalen deles ved Kvamsdalen. Vestenfor Kvamsdalen kommer ind en del af den store fjeld- vidde ved Skvettebothøiden, hvoraf den største del falder udenfor herredet paa grændsen mellem Lærdal og Aardal herreder. Syd1igst i den her omhandlede del af herredet ligger Sne- skilskarvet, 1586 meter, mellem Borgunddalens nedre del og Soknas (i Lærda1) og Fagersetvøtns sidedale. Skarastølvarden, 1311 meter, ligger over den vestre og Horge- hor“n, 1352 meter, over den østre skraaning. Nordligere ligger Kvamsnaase, der i nordvest falder ind over Lærdal og Aardal grændse. Fra Kvamsdalen gaar flere mindre sidedale vestover. Paa KVamSnaase ligger mange smaatoppe, skilt ved forSænkninger, smaa vande, tjern og myrstrækninger. Toppe paa høifjeldet her er i den sydlige del Svarteheetten, 1369 meter, Gravehovden, 1472 meter, og Hovlandskamben, i vest, mod Lærdal grændse, Skillinge)z— og i nord, paa Aardal grændse, Kraakebeex“naase, l59 l meter. Kvamsdalen gaar fra Borgunddalen ved gaarden Øvre Kvamme nordover mellem Kvamsnaase paa veStsiden, Aareimsnaase og Saupsetnaase paa østsiden, deler sig i to Sidedale, hvoraf den ene fortsætter nordover mellem Nedre og Øvre Tverberget og Graveggen til det nær Aarda1 grændSe liggende Øvre Sværberg- tjern; den anden sidedal gaar østover mellem Saupset11aaSe og Graveggen om Langevatn og Smaletjern henimod ValdreSdalen. Dalen er i den nedre del temmelig Stei1, høiere oppe mere aaben. Der er kun en enkelt sæter. Vestenfor Kvamsdalens øvre del ligger Nedre og Øvre Tverberget ind over Aardal grændse. I høifje1dene mellem Kvamsdalen, Borgunddalens øvre del og Smeddalen gaar sidedale saavel fra Kvamsdalen som Smed- dalen. Inde paa fjeldet ligger mange tildels større fjeldvande. Toppe i den søndre del af denne landstrækning er Volddals- naase, Tuj’tehaacgen, 1397 meter, Heggsnaase, 1181 meter, Øianaase, 1390 meter, Nedre Sadlen, 1595 meter, og Peparberg, 1253 meter; disse ligger fra vest mod øst langs den mod Volddalen og Borgund- dalen steile fjeldskraaning. Indenfor disse ligger Syn(larhovden og Øvre Sa(lle)a, 1526 meter.