Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/125

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


120 NoR1)RE BERGENHUS AMT. Mo1de Moldaɔ“ (flt.). Hauge Haugɔ“. Hundæri Ham(læri. Mje1de .ZlØ(lZ(Z6l7’ (flt.) Øie Øy. Stødnum St-m”)2aaV“ Lærda-lsøren Øyrrin. Sæbø SCebær. Tøri þyríø2. Kvigne Kvignar (flt.) Helland Helliland. Bjørkum ä(’ Björkum. Sanden San(lvin. Vindedal VindøyjarClalr Aspvik l4.Spvz’kr (flt.). O l d f u n d. Stenalder . . Broncealder . . Ældre jernalder . Yngre — . . “ Sum 19 Paa Æ)—i gjorde man et broncealderSfund. Her fandt man i en gruSbakke, Som delvis var nedsky11et af en bæk, et dolkeblad af bronce, sma1t, hvælvet, afrundet oVenti1, hvor træSkaftet har været fæstet med to nagler, som endnu findes. Fra ældre jern- alder kan nævnes et fund fra Øvre Vold. Fra Hauge har man et rigt fund fra yngre jerna1der. Herfra er bl. a. et par merke- lige ovale Spænden Desuden kan nævnes fund fra Øvre ]Jjøsne. Paa Tønjum stod før en meget gammel røgstue med rige forsiringer paa dørene; den blev nedrevet i 1848. Gravhauge er der eller har der været paa Stønjum, paa Grøte, paa Ljøsne og paa Rikeim. Ved gaarden Bjørkum er en a1peformet top, som —— seet fra veien — ligner en kvindeSkikkelse. Da St. Olav drog op gjen- nem Lærda-len, foru1empede han jutulerne paa alle maader. Me- dens han hvilede paa Bjørkum, Skulde han sko sin hest. Dette -saa jutu1en, som stod op i fjeldet foran ham. Da St. Olav slog feil paa sømmet og ned i en sten, brast jutu1en ud i skogger- latter, hvorover St. Olav blev vred og Sagde: «Stat du der i stok og sten, til jeg kommer her tilbage igjen.» Troldet Staar der endnu og bærer navnet Jutulen. Stenen,