Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/124

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


LÆB1)A1. HEBHE1). 119 gjeter, 5 Svin 5l høns. Samlet udsæd i 189O var: 7.8 hl. byg og 45.9 h1. poteter. 36 gaarde har matriku1sky1d mellem 5 og 1O mark. I Tønjum sogn: Seltum, skrives almindelig S(eltzm (6.96), med 8 husmands- pladse. Børkjum, søndre, skrives almindelig ]3jørkum (5.84). Mo (5.53), med 2 husmandspladse. Ljøs)2e, øvre, skrives almindelig Lysne og udtales Jøsnadn 6)øsnoj (7.76), har 4 husmandspladse. Ljøsne, øvre, med Galdene (9.56), har 6 husmandspladse. Ljøsne, midtre (7.84), med 2 husmandspladse. Ljøsne, nedre (5.75), med 2 husmandspladse. Ljøsne, nedre eller Blaaflat (5.29). Bø (5.12), med l husmandsplads. Bø (5.39). Bø(5.47). Grøte (6.85). Grøte (5.76). Grøte (9.77), med 6 husmandspladse. Vold, nedre (9.63). Vold, nedre (8.57), med 2 husmandspladse. Vol(l, nedre (8.18), med 2 husmandspladse. Tønjum (6.20), med 1 husmandsplads. Tønju-m (5.81), med 2 husmandspladse. Tønjum (5.()4), med 2 hus- mandspladse. Ødegaarden (7.98), med l husmandsplads. Æri øvre (7.68), med 3 husmandspladse. Æri, nedre (6.16), med 1 husmandsplads. Ær-i, nedre med Haugshagen (6.(39). Æri, nedre (7.14). Æri, nedre med en del af Æri, øvre (5.06). I Hauge sogn: Hauge (9.45), med 2 husmandspladse. Hauge (8.84), med I husmandsplads. Skjær (6.01), med 1 husmandsplads. Skjær (5.75), med 1 h11Smandsp]ads. Hundceri (6.46), med 2 husmands- pladse. Hundæri (7.6ð), med l husmandsplads. 2V[jelde (5.07). Øie (5.53), med 3 husmandspladse. Tøri, skrives almindelig Tyri (5.28). Sæl (6.25), med l husmandsplads. Hellan(l (5.1O). 25 gaarde har i matrikulskyld mellem 3 og 5 mark. 23 brug har skyld mellem l og 3 sky1dmark og 24 brug har skyld under 1 skyldmark. Gamle navne paa gaarde er: Lærdal Læra(lalr. Se1tum Seltar (flt.). Børkjum, nordre Birkjar (flt.). Hønjum Hunnynjar (flt.)? Raa Rá. Rikeim Rikeimr. Ljøsne, øvre Ljös“)2ir. LjøSne, midtre Mið-Ljósnir. Bø Bær. Grøte Grjötar. Tønjum Táninjar (flt.). Æri, øvre Æðrin.