Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/123

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


118 NoB1)BE BERGENHUS AMT. l0 gaarde har matriku1sky1d mellem 10 og 20 mark. I Tønjum Sogn: Mo af skyld 12.01 mark, har 8 husmandsp1adse. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 4 heste, 4O Storfæ, 106 faar, 29 gjeter, 2 svin, 8 høns. Samlet udsæd i 189O Var: 16.3O hl. byg og 7O.30 hl. p0teter. Ljøs)2—e, midtre, udtales —]—ø-S’)2(I‘(Z7l (Jøsno), skylder 12.91 mark og har 4 husmandspladse. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 4 heste, 32 Storfæ, 88 faar, 13 gjeter, 4 svin, 24 høns. Samlet udsæd i 189O Var: 2O.7O hl. byg og 57 hl. poteter. Vold, øvre, med en parcel af Grøte, skylder 14.11 mark og har 3 huSmandspladSe. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 3 heste, 31 Storfæ, 82 faar, 5 svin, 19 høns. Samlet udsæd i l891 Var: 15.7O hl. byg og 54.6 hl. poteter. Tønjum— af skyld ]0.9O mark, har l husmandSplads. Samlet husdyrhold i 189l Var: 2 heste, 17 storfæ, 36 faar, 4 svin, 18 høns. Samlet udsæd i 1891 Var: 9.1() hl. byg og 34.4 h1.poteter. Til kaa1rabi l ar. Æri, nedre, af Skyld 11.7() n1ark. Husdyrhold i 189l Var: 2 heSte, 16 storfæ, 28 faar, 3 svin, 11 høns. Udsæden i 189O Var: 0.ð hl. rug, 7.28 hl. byg, O.51 hl. haVre, 42.40 hl. poteter Samt 5 kg. græsfrø. I Hauge Sogn: Øie af skyld 1O.69 mark med 3 huS1nandSpladse og l0 sær- skilt bortforpagtede stykker. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 6 heSte, 30 storfæ, 53 faar, 26 gjeter, 7 svin, 44 høns. Samlet udsæd i 189O Var: 11.l2 hl. byg, O.3 hl. vikker, 103 h1.poteter. Til kjøkkenhavevækster anvendtes 3 ar. Stødnum med Fleskheller — skrives almindelig Stønjum — af skyld 16.74 mark, har l husmandsplads og 10 særskilt bortfor- pagtede stykker. Samlet husdyrholdi 1891 Var: 4 heSte, 35 storfæ, 89 faar, 3 gjeter, 21 svin, 55 høns. Samlet udsædi 1890 Var: 14.(38 hl. byg, 1.5 hl. havre til grønfoder, 0.8 hl. vikker, 146.1 hl. poteter samt 2 kg. græSfrø. Til kjøkkenhavevækSter 1.5 ar. Med opgaverne vedkommende Stødnum er det samme tilfæl- det, som ved opgaverne vedkommende Lærdalsøren, idet de ikke nøiagtig angiver, hvad der egentlig tilligger hver af disse eien- domme. Bjørkum har i matriku1Skyld 10.79 mark og har 4 huSma11ds- pladSe. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 2 heste, 32 storfæ, 53 faar, 107 gjeter, 8 svin, 20 høns. Samlet udSæd i 189O Var: 9.7() hl. byg og 40.5 hl. poteter Wn(ledal skylder l5.44 mark og har 13 husmandspladSe. Samlet husdyrhold i 189l Var: 2 heste, 36 storfæ, 89 faar, 21O