Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/120

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.ÆH1)AI. HERBE1). 1 1 5 Postaabnerier i herredet er: Lærdal, Ljøsne. Der er telegraf— og rigstelefonstation paa Lærdals- øPren og rigstelefonstation paa Blaaflaten. A n l ø b s s t e d e r i Lærdal 11erred er Lærdal Den meste bebygning ligger i Lærda1en, hvor der er gaarde og pladse lige op mod Borgund grændse. Ogsaa de nedre dele af Vindedalen og Erdalen er ganske godt bebygget; kyststrækningen saavel langs LærdalSfjorden som Sognefjorden er tyndt bebygget med undtagelse af en kortere Strækning langs sidstnævnte fjord nordfor LærdalSfjord. 0pefter dalførerne forekommer en og anden fjeldgaard, men iøvrigt mest Sætre, der ogsaa ligger spredt inde paa vidderne; de er gjennemgaaende smaa og slet opførte. Strandstedet Lærdalsøren ligger i Lærdal herred. Strand- stedet havde ved folketællingen i l891 610 indbyggere. Stedet bestaar af en uregelmæsSig anSamling af huse uden synderlig anden orden i bebygningen end den, at den store chaussée mellem Vestlandet og Østlandet gaar igjennem Stedet. Ved øren har Lærdalselven udgrundet den inderste del af fjorden saaledeS, at der ikke er farbart for dampskibe ind til selve Strandstedet, men dampskibene lægger til i en afstand af ikke fuldt 2 km. fra strandstedet. Ovenfor strandstedet ligger den gamle Lærdal ekSercerplads og nær denne Lærdal kirke. Paa strandstedet er et apothek, en telegraf— og telefonstation, og her er ogsaa en af de meteorologiske hovedstationer. Her er flere store hoteller, og her samles om sommeren talrige vognmænd, der besørger Skydsen af de talrige reisende og turiSter helt over til Østlandet. . Paa stedet er flere handlende og et meieri. Stedet ligger i den fla-de dalbund i Lærdal og er til sine tider udsat for sterkt faldveir, saa det er ikke saa ret sjc1den, at smaasten fra eksercerpladsen føres afsted mod husene Og farer ind gjennem vinduerne, efter1adende huller i disse, Som en ladning hagl var gaaet igjennem. Noget lignende er tilfældet andre steder i dalen. Saaledes hændte det paa Tønjum præstegaard, at der under et vindstød blev gjennemhullet 60 ruder. Lignende erfaringer om smaasten, som farer ind gjennem vinduerne, efterladende smaa huller, har man ogsaa fra andre fjorddale, som f. eks. Gudvangen.