Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/119

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I 14 NORDRE BERGENHUS AMT. Samlet udbytte a-f fiskerierne i Lærdal var efter den officielle Statistik i 1898 . . 15OO kr. l899 ......... 4000 » La-ks og sjøørretfisket i Lærdal i 1898 . . . . . l50O kr. 1899 ......... 4000 » Kun udbyttet af 1aksefisket angives efter dette i den offi- ciel1e statistik. Ved udgangen af 1895 var her 8 personer, som drev land- handel efter bevilling eller hande1sbrev; det vigtigste af han- delsstederne var Lærdalsøren. 3 mænd havde ved udgangen af 1895 indskrænket rettig- hed til udskjænkning af øl. Lærdals lan(lboforem“ng er Stiftet i 1894 med formaal at virke for jordbrugets fremme, saasom ved indkjøb af frøsorter og ved at bevirke besvaret forskjellige spørgsmaal Vedkommende jord- bruget. Ved udgangen af 1895 havde Lærdals landboforening 20 medlemmer. Her holdtes (efter KrajiD allerede i det 16de aarhundrede et betydeligt marked aarlig i slutningen af september, i ældre tid til ubestemt tid; men ved kongelig resolution af 25de september 1596 blev anordnet, at det skulle holdes otte dage efter Michels- dag. Det varede i otte dage, men ifølge resolution af 17de august 1830 Skulde det fra 1831 kun holdes fire dage. Det søgteS meget af valdriSser og ha1lingdøler, som her forsynte sig med fiskevarer, salt, hør, ha.1np, jern m. V.; kfr. reskript af 14de april 1747, 10de april 1761 og 24de mai 1776 samt resolution af 6te april ]821. Efter resolution af 2(lde april 1876 skulde Lærda1s marked fra aaret 1877 ikke holdes mere. Fra 1886 blev der l1estemarked paa Lærdalsøren, og dette marked skal efter resolution af 29de Oktober 1892 holdes den anden torsdag i juni maaned, og i Førde skal hestemarked holdes der den første torsdag i juni maaned; men paa Nordfjordeid skal hestemarked holdes den sidste torsdag i mai maaned. I herre(let er: Lærdal sparebank, oprettet 1860, med en forvaltningskapital i 1899 af 618328 kr.