Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/117

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


l12 NORDRE BERGENHUS AMT. Herredsstyrelsen har ans1aaet arealet af d yrkbar, men udyrket jord til 2000 maa1, Værdien af l maal jord til 180 kr. og omkostningerne ved dyrkningen af 1 maal til 160 kr. I herredet fryser kornet enkelte aar paa gaardene Kvigne, ellers ikke. Vaaraannen pleier i Lærdal at begynde omkring 14de april, slaatten omkring 1ste ju1i. Kornet skjæres almindelig de sidste dage af ju1i. Hjemmehavnene er ikke tilstrækkelige. Egentlige fjeld- slaatter er der ikke, naar undtages til gaardene Stel og Vinde- dal, hvor der findes et stølsgjærde til hver gaard Husmændene har slaatter op efter fje1dsiderne. Før i tiden havde ogsaa gaard- brugerne slaatter der, men har lagt dem ned paa grund af, at arbeidsomkostningerne nu er for store. Der er en del gode fje1dbeiter. Opgave over kreaturhold samt fj ærkræ 1ste januar 1891: Heste . . . . 184 Storfæ . . . 1 357 Faar . . . . 3 070 Gjeter . . 997 Svin . . . . 286 Fjærkræ: HønS. . . . .1283 Ænder. . .. 2 Kvæget i Lærdal er sterkt blandet med kvæg fra Va1dres og Hallingdal, saa at den stedeg11e fjordrace holder paa at gaa u(l. NæSte11 hver familie holder en gris, mest af yorkshirerace11. Der opdrættes og sælges heste; alligevel kjøbes endel heste af hensyn til Skydstrafiken. Opdræt og Salg af hornkvæg er af vigtighed. Melkeproduktionen er tiltaget i høi grad i de senere aar, og Salg af melk er af stor betydning; 1ne1k leveres til 1neierierne. I herredet findes ingen store m yrer. 0ppe paa fjeldene findes nogle multemyrer eller vaadlændte steder, hvor der vokser mu1ter; men multer sælges ikke. Sko g. I Lærdal er der en følelig mangel paa tømmerskog. Der er 36 km.2 skog i herredet, hvoraf 9 km.2 furu og 27 km.2