Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/115

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


11O NORDRE BEHGENHUS AMT. gaar op paa hele den inden dette herred liggende del af elven. Der fiskedeS før fra slutningen af mai og lige indtil november maaned paa forskjellige maader, enten i garn eller ved s1øer og kjærind- retningen der anbragtes ved dæmninger eller saakaldte fiskegaarde — eller ogsaa med lyster. For flere gaarde, fornemlig nederst i dalen og paa Sammes østSide, var dette fiskeri en god indtægt. Nu drives mest Sportfiske (se bind I, pag. 544) mod afgift til grundeierne. Foruden 1aks findes ogsaa ørret til huSbrug. I Erdalselven er der fisk kun i den allernederSte del. Fjeldvandene ØkSen og Fagervatn er rige paa fisk. FoSSefald eller større stryk er der i Stønjumsfossen, Vinde- dalse1ven og Kuvelda. Øverst oppe ved Seltum danner Lærda1s- elven paa flere Steder stryk. Der findes ialt 64 indsjøer, som helt eller delvis ligger i heri-edet. De er samtlige smaa. Flere af de i høifjeldet liggende smaa- vande er iSla-gte den største del af aaret og fiskeløse. . De største er: ’ Bubotvatn ...... 1.9 km. langt og indtil O.7 km. bredt Fleskevatn ...... 1.5 » —-»—— 0.6 » » Del af Store Lysegrundvatn 0.9 » —-—»—— 0.3 » » (Hele Lysegrundvatn . . 2.2 » —-»— 0.8 » » ) Indsjøen Area1 i km.2 H: o. h. I In- Del af Lærdalselv . . 1.5 Finnebuvatn . . . O.4 Kjed1arvatn ..... . 0.2 Bubotvatn ....... . O.7 Del af store Lysegrundvatn . . . 0.2 Fleskevatn ...... . O.7 Hallingskeivatn .... . O.4 Svartevatn . . . O.3 Grønevatn. . 1332 57 smaavande ....... 1.5 Haugnaastjem I 268 Samlet areal af ferSkvand 5.9 Kyst. Sognej)’orden danner herredets nordvestlige grændse paa en Strækning af ca. 15 km. FjordenS bredde varierer mellem ca. 2.2 og ca. 3.6 km., dybden mellem ca. 350—ca. 500 favne. Fra Sognefjo1—den gaar Lom-(lalsgffor(len ca. 1O a 11 km. ind i her-redet i Sydøstlig retning med en bredde, der varierer mellem

—-—-1=1=—-—-C