Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/109

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1—04 N()m)HE BP:B(;ENH1ÝS AMT. Lærdal hen-red. L(er(ZaZ herred (583.(36 kl11.2, i 1891 2 297 indbyggere, i 190O 2152 indbyggere) indbefatter Ï[“øllj-“ll’ll2 l1ovedsogn og H(mge anneks. Herredet udgjør et lensmandsdistrikt og et thing1ag. Herredets gamle navn var: L(eradalr. t L(er(lal her-red ligger paa begge Sider af Lær(lalsfjorden og den fra Lærda1sfjorden opgaaende dal Lærdal — Tønj u m h o V e d k i rke omtrent midt i herredet ligger under nordlig bredde 61 O 3‘ 80“ og under længde vest for Kristiania 3Ó 12‘ 21.5“. Heri-edets udstrækning i nord og syd er 32.7 km. og i øst og vest 32.2 km.; dets længde fra nordvest mod syd- øst er 43 km. l Lærdal omgives af følgende 11erreder: ’ Aal, Au-rlan(l, „l)eifä-anger, Sogn(lal, .4ar(lal og’ Borg“zmd, hvorhos det har et fælles grændsepunkt med Gol. V Af herredets samlede a1—ea1583.7 km.2 er: Fastland . . —583.(3 km.9 Øer: 4 øer i Lærda1Selven . O.1 « .. Landet søndenfor Lærdalsfjorden og Lær- dalen har en større høide end paa dalens modsatte side; der er steilt affa1d saavel mod fjorden som dalen, og landet er delt ved de fra Lærdalsfjorden og Lærdalen opgaaende sidedale i særskilte formationer. Ble“im paa Leikanger græ11dse er et af herredets høieste fjelde ved Sognefjorden. Det er trigo11ometrisk punkt, 1694 meter høit. Fjeldet er ovenpaa fladt og har vistnok faaet sit navn af dette sneteppe, idet «bleia» betyder en dug (teppe); over sneen hæver sig den lille steile top, hvor varden staar. Bræen Smalner af nordover og sænker sig paa denne kant noget under det l581 meter høie tr. p. Le)neggen. Nordvestover og nordover falder fjeldet overordentlig steilt af mod fjorden; paa nordøstSiden er