Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/110

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I“1En1)AI. HERBE1). 105 faldet slakkere; det er her ved et Skar skilt fra det nordenfor liggende Ha-usaj9“el(l; dette er en fælles benævnelse paa den fjeld- Strækning-, som med steile sider vest— og østover fortsætter til Refsnestangen, under navn af Hausanaase. Hausafje1dets høieste top er Vesle Grau)zaase, der har en brat væg mod Vindedalen. Fra Vindedalen gaar Djupedalen helt Op i bræen. Litle Bjørnen ligger paa Leikanger græ11dse; østenfor er tre ved skar adSkilte fjelde, hvoraf den sydligste, Store GraWzmaase, er steilt og skarpt fremtrædende, begrændset af Vindedalens to øvre for- greninger. Paa grændsen mod Leikanger og Aurland ligger den lille af- rundede Svarthovd, hvis top falder inden Lærdal, og som i øst skraaner ned mod den paa Aurla-nd grændse liggende Mod- laugSbotn. Bleien bestigeS fra Vindeda1en; den er bekjendt for sin 11dSigt, paa den ene kant over Sognefjorden mod havet, paa de øvrige kanter mod Jostedalsbræen, Horungerne og Suletind paa Filefjeld. Vin(ledalen gaar fra Lærdalsfjorden ved gaarden Vindedal i sydvestlig retning“op mellem B1eien og Glipsfjeld og ender i to botner nordom Store Graunaase. Dalen er trang og dyb med steile sider,. men i den nedre del er der baade gaarde og Sætre; længere oppe er den ubeboet, Mellem Vindedalen og Ejerdalen (Erdalen) ligger GlT))syjeld, en langstrakt fjeldryg med nogle smaa toppe. Mod begge dalfører og fjorden er fjeldskraaningerne steile. I den nedre del af Erdalen er der en fladere, dyrket strækning. Dels paa ryggen og dels paa skraaningen ligger føl- gende toppe: — Gl?pSähaug nordligst med Middagsh(mge)z i nordvest og Klev- sténhalsen i nordøst, Kaavallihaugen’W paa østre skraaning; Havd- haugene, den 11ord1igSte oppe paa selve ryggen, den sydligste noget nede paa østskraaningen, lidt længere syd Varahaugen. Mellem Modlaugselvens og HodnaS dalfører —— begge side- dale til Erdalen —— kommer Kalleklettens nordre skraaning steilt ned fra Aurland grændse. Erdalen gaar fra Lærdalsfjorden ved Sagøen i sydvestlig retning op mellem Glipsfjeld og Graunaase Og deler Sig nordenom Kallekletten i to sidedale. ll[odlaugselvens dalføre gaar sydvestlig ind i Aurland, og HOdM1a5 dalføre gaar sydover mellem Kal1ek1ette11 og Grønnefje1d ogsaa ind i Aurland. Erdalen har steile sider, men i den nedre del, hvor der findes flere gaarde og sætre, er den mere aaben end Vindedalen-